Inkoop & aanbesteding

Home > Ondernemers > Inkoop & aanbesteding

Inkoop & aanbesteding

Wilt u als ondernemer zaken doen met de gemeente? Dan heeft u te maken met het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 • Aanbestedingsopdrachten

  Bij het inkopen en aanbesteden wil de gemeente Zoetermeer een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die aanbieders gelijke kansen biedt. In de beslisboom inkoop en aanbesteding staat een schema wat inzichtelijk maakt wanneer de gemeente Zoetermeer welk proces gebruikt. Bekijk voor meer informatie het inkoop en aanbestedingsbeleid.

  Lees meer
 • Groslijst voor opdrachtnemers

  De gemeente Zoetermeer werkt met groslijsten voor opdrachtnemers. Deze lijst helpt ons opdrachtnemers objectief en transparant uit te nodigen om mee te doen aan onderhandse inkopen of aanbestedingen. Wij werken hiervoor samen met Qfact en het CROW.

  Lees meer
 • Wie is bevoegd?

  Om snel te kunnen zien wie er bevoegd is om in bepaalde gevallen een beslissing te mogen nemen is een mandaatregister opgesteld. Het mandaatregister is geen formeel besluit maar een hulpmiddel om te kunnen zien wie bevoegd mag besluiten. Het mandaatregister is gebaseerd op de onderliggende (onder)mandaatbesluiten.

  Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Juridische Aangelegenheden & Bestuursondersteuning (JABO) via telefoonnummer 14 079.

  Voor meer informatie: www.zoetermeer.nl/mandaatbesluiten

 • Flextender, marktplaats inhuur derden

  Flextender is een organisatie die een online marktplaats aanbiedt voor inhuuropdrachten.
  Meer informatie over Flextender.

 • Social Return of Investment (SROI)

  Door Social Return of Investment helpt u als opdrachtnemer van de gemeente werkzoekenden en leerlingen aan een baan of stageplek. U gebruikt hiervoor een percentage van de inschrijfsom van uw opdracht. Het standaard percentage is 5%: het percentage dat op uw opdracht van toepassing is, vindt u terug in de offerteaanvraag, selectie- of aanbestedingsleidraad.

  Lees meer
 • Factureren

  Gemeente Zoetermeer streeft ernaar facturen binnen twee weken te betalen. Ondernemers kunnen hierbij helpen door facturen op een juiste wijze in te dienen.
  Meer over factureren

 • Algemene voorwaarden

  De gemeente Zoetermeer hanteert bij haar inkopen en aanbestedingen afhankelijk van het type opdracht, verschillende algemene voorwaarden.

  Lees meer
 • Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Zoetermeer? Bel 14 079 of vul het contactformulier in.

 • Verkoopprocedure Cadenza 2

  De gemeente Zoetermeer voert een verkoopprocedure uit voor Cadenza 2*.

  Lees meer

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl