Inkoop & aanbesteding

Home > Ondernemers > Inkoop & aanbesteding

Inkoop & aanbesteding

Wilt u als ondernemer zaken doen met de gemeente? Dan heeft u te maken met het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 • Aanbestedingsopdrachten

  Bij het inkopen en aanbesteden wil de gemeente Zoetermeer een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die aanbieders gelijke kansen biedt. In de beslisboom inkoop en aanbesteding staat een schema wat inzichtelijk maakt wanneer de gemeente Zoetermeer welk proces gebruikt. Voor meer informatie kijk in het inkoop en aanbestedingsbeleid onder Politiek & bestuur.

  Lees meer
 • Mandaatbesluiten

  Op basis van het Mandaatbesluit hebben de directeuren ondermandaatbesluiten vastgesteld. Hierin zijn de functionarissen aangewezen die namens de burgemeester of het college beslissingen mogen nemen.

  Lees meer
 • Flextender, marktplaats inhuur derden

  Flextender is een organisatie die een online marktplaats aanbiedt voor inhuuropdrachten.
  Meer informatie over Flextender.

 • Social Return of Investment (SROI)

  Door Social Return of Investment helpt u als opdrachtnemer van de gemeente werkzoekenden en leerlingen aan een baan of stageplek. U gebruikt hiervoor een percentage van de inschrijfsom van uw opdracht. Het standaard percentage is 5%: het percentage dat op uw opdracht van toepassing is, vindt u terug in de offerteaanvraag, selectie- of aanbestedingsleidraad.

  Lees meer
 • Factureren

  Gemeente Zoetermeer streeft ernaar facturen binnen twee weken te betalen. Ondernemers kunnen hierbij helpen door facturen op een juiste wijze in te dienen.
  Meer over factureren

 • Algemene voorwaarden

  Op al haar inkopen van leveringen en diensten verklaart de gemeente Zoetermeer het VNG-model algemene inkoopvoorwaarden van toepassing.

  Lees meer
 • Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Zoetermeer? Bel 14 079 of vul het contactformulier in.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl