Flextender

Home > Ondernemers > Flextender

Flextender

Flextender - marktplaats voor inhuur derden

De gemeente Zoetermeer heeft samen met 6 andere Haaglanden-gemeenten om de inhuur van externe professionals via Flextender te organiseren.

Flextender is een organisatie die een online platform aanbiedt voor gemeentelijke inhuuropdrachten. De gemeente Zoetermeer wil hiermee tijdelijke opdrachten op een open en eerlijke manier in de markt zetten, zodat professionals vanuit de hele markt kunnen reageren en meedingen naar een opdracht. Dit kunnen zzp'ers, detacheringsbureaus, bemiddelaars en uitzendbureaus zijn. 

Als u in aanmerking wilt komen voor opdrachten bij de gemeente Zoetermeer kunt u zich inschrijven via www.flextender.nl

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl