Factureren

Home > Ondernemers > Factureren

Factureren

Gemeente Zoetermeer streeft ernaar facturen binnen twee weken te betalen. Ondernemers kunnen hierbij helpen door facturen op een juiste wijze in te dienen. Factureren kan op drie manieren: pdf, e-factuur en post.

Factuur in pdf-formaat

Wij zorgen voor tijdige betaling als u zorgt dat uw pdf-factuur aan de volgende vereisten voldoet:

  • Het routenummer te vermelden (vraag ernaar bij uw opdrachtgever).
  • Van uw factuur en eventuele bijlagen één pdf-bestand te maken.
  • De factuur als pdf te mailen naar crediteuren@zoetermeer.nl.
  • Neem géén geadresseerden op in de cc of bcc.
  • Meerdere facturen in één e-mail versturen kan. Maak wel van elke factuur één pdf.

Het e-mailadres crediteuren@zoetermeer.nl is uitsluitend bestemd voor het sturen van facturen. Andere berichten worden niet gelezen of beantwoord.

Routenummer

Op elke factuur moet een routenummer staan. Het routenummer zorgt er voor dat de juiste afdeling uw factuur in behandeling kan nemen. Als u ook een opdrachtnummer of verplichtennummer heeft ontvangen, meldt die dan ook op de factuur. Alle facturen, digitaal of op papier, moeten voldoen aan de eisen die de Belastingdienst aan een factuur stelt.

Facturen via e-facturering

Wilt u via e-facturering factureren? Neemt u dan contact op met de crediteurenadministratie via factureren@zoetermeer.nl.

Factuur per post

U kunt uw factuur uiteraard ook nog gewoon per post versturen.

Het factuuradres is:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling F&C - Facturen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl