Factureren

Home > Ondernemers > Factureren

Factureren

Gemeente Zoetermeer streeft ernaar facturen binnen twee weken te betalen. Ondernemers kunnen hierbij helpen door facturen op een juiste wijze in te dienen. Dat kan als volgt.

Factuur per e-mail

Ondernemers kunnen de factuur in een pdf-bestand als bijlage per e-mail sturen naar crediteuren@zoetermeer.nl. Let hierbij op de volgende eisen:

  • Het routenummer te vermelden (vraag ernaar bij uw opdrachtgever).
  • Een opdrachtnummer (indien van toepassing) en het verplichtingennummer. Van uw factuur en eventuele bijlagen één pdf-bestand te maken.
  • De factuur als pdf te mailen naar crediteuren@zoetermeer.nl.
  • Neem géén geadresseerden op in de cc of bcc.
  • Meerdere facturen in één e-mail versturen kan. Maak wel van elke factuur één pdf.

Het e-mailadres crediteuren@zoetermeer.nl is uitsluitend bestemd voor het sturen van facturen. Andere berichten worden niet gelezen of beantwoord.

Factuur per post

U kunt uw factuur uiteraard ook nog gewoon per post versturen.

Het factuuradres is:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling F&C - Facturen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl