Zelfstandig ondernemers krijgen langer de tijd om coronalening af te lossen

Home > Ondernemers > Coronavirus: informatie voor ondernemers > Zelfstandig ondernemers krijgen langer de tijd om coronalening af te lossen

Zelfstandig ondernemers krijgen langer de tijd om coronalening af te lossen

RSS

Om bedrijven meer financiële ademruimte te geven is besloten om de terugbetalingsdatum 6 maanden uit te stellen, van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. 

Als u eerder dit jaar één of meerdere lening(en) bedrijfskapitaal in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ontvangen heeft van de gemeente Zoetermeer, dan hebben wij u in de toekenningsbrief laten weten dat de aflossing per 1 juli 2021 start. Daarnaast heeft u, als u vóór december 2020 een lening bedrijfskapitaal heeft ontvangen, in de week van 9 december 2020 een vooraankondiging ontvangen over de start van de betalingen van de rente en aflossing per 1 januari 2021. Dit is veranderd.

Om bedrijven meer financiële ademruimte te geven is besloten om de terugbetalingsdatum 6 maanden uit te stellen, van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022. 

Wat zijn de wijzigingen?

  • De verplichting om de lening terug te betalen vangt voor bestaande en nieuwe leningen aan op 1 januari 2022.
  • De looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) van bestaande en nieuwe leningen wordt verlengd van 3,5 naar 5 jaar (60 maanden).
  • Gedurende de maanden januari 2021 tot en met december 2021 wordt geen rente opgebouwd op bestaande en nieuwe leningen.
  • Bent u wel in staat om eerder over te gaan tot terugbetaling van het bedrijfskapitaal? Dan bent u vrij om dit te doen.

In week 25 heeft de gemeente Zoetermeer een brief aan ondernemers gestuurd die een bedrijfskrediet hebben ontvangen om hen te informeren over bovenstaande.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met onze afdeling Verhaal en Terugvordering via 14 079 of door een mail te sturen naar verhaalenterugvordering@zoetermeer.nl.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl