Zelfstandig ondernemers krijgen langer de tijd om coronalening af te lossen

Home > Ondernemers > Coronavirus: informatie voor ondernemers > Zelfstandig ondernemers krijgen langer de tijd om coronalening af te lossen

Zelfstandig ondernemers krijgen langer de tijd om coronalening af te lossen

RSS

Als u eerder dit jaar één of meerdere lening(en) bedrijfskapitaal in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ontvangen heeft van de gemeente Zoetermeer, dan hebben wij u in de toekenningsbrief laten weten dat de aflossing per 1 januari 2021 start. Daarnaast heeft u, als u vóór december 2020 een lening bedrijfskapitaal heeft ontvangen, in de week van 9 december 2020 een vooraankondiging ontvangen over de start van de betalingen van de rente en aflossing per 1 januari 2021. Dit is veranderd.

Op 17 december 2020 heeft de minister besloten om de terugbetalingsverplichting op de lening voor bedrijfskapitaal Tozo tijdelijk voor de duur van zes maanden uit te stellen tot 1 juli 2021. Tijdens deze periode wordt ook de renteopbouw tijdelijk stopgezet. Dit als antwoord op signalen dat veel zelfstandig ondernemers nog niet vanaf 1 januari 2021 in staat zijn aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. De voortdurende coronacrisis die verhindert dat ondernemers omzet kunnen draaien is hier debet aan.

Wat zijn de wijzigingen?

  • De verplichting om de Tozo-lening terug te betalen vangt voor bestaande en nieuwe leningen aan op 1 juli 2021 in plaats van 1 januari 2021;
  • De looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) van bestaande en nieuwe Tozo-leningen wordt verlengd met 6 maanden van 3 jaar tot 3,5 jaar;
  • Gedurende de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 wordt geen rente opgebouwd op bestaande en nieuwe Tozo-leningen.

In week 52 stuurt de gemeente Zoetermeer een brief aan ondernemers die een bedrijfskrediet hebben ontvangen om hen te informeren over bovenstaande.

Overigens staat het u vrij om, als u wel in staat bent over te gaan tot betaling van rente- en aflossingsverplichtingen, dit te doen. Ook dan geldt dat tijdens de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 de renteopbouw tijdelijk wordt stopgezet. Wat u moet doen om een aflosnota te ontvangen, wordt uitgelegd in de brief die in week 52 aan u wordt verstuurd.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met onze afdeling Verhaal en Terugvordering via 14 079 of door een mail te sturen naar verhaalenterugvordering@zoetermeer.nl.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl