Waar kan ik als zelfstandige ondernemer terecht bij acute financiële problemen?

Home > Ondernemers > Coronavirus: informatie voor ondernemers > Waar kan ik als zelfstandige ondernemer terecht bij acute financiële problemen?

Waar kan ik als zelfstandige ondernemer terecht bij acute financiële problemen?

RSS

U kunt in aanmerking komen voor de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers' (Tozo-regeling). Deze regeling is verlengd tot 1 juli 2021. Vanaf 1 oktober geldt de Tozo 3-regeling.

Met de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers' Tozo-regeling kunt u versneld inkomensondersteuning krijgen. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 euro met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Vanaf 1 oktober Tozo 3

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd tot 1 juli 2021. Vanaf 1 oktober geldt de Tozo 3-regeling.

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u Tozo 1 of Tozo 2 al toegekend gekregen? Dit betekent niet dat Tozo 3 automatisch wordt toegekend. Er gelden aangescherpte voorwaarden. Tozo 3 bestaat, net als de voorgaande regelingen, uit twee onderdelen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

Het aanvraagformulier voor Tozo 3 vindt u op www.zoetermeer.nl/tozo.

Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar

Had u een Tozo 1, Tozo 2 en/of Tozo 3 uitkering levensonderhoud? Dan zijn er aandachtspunten waar u aan het einde van het jaar rekening mee moet houden. U leest er meer over in deze uitgave van de Rijksoverheid: Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar (pdf).

Inkomensondersteuning Tozo 3

Zelfstandig ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis kunnen een uitkering levensonderhoud aanvragen ter hoogte van het sociaal minimum (bijstandsnorm). Het inkomen van de partner telt mee. Nieuw is dat er een beperkte vermogenstoets wordt gedaan op beschikbare geldmiddelen u en uw partner.

De toets op beschikbare geldmiddelen houdt in dat u niet in aanmerking komt voor een uitkering levensonderhoud als u beschikbare geldmiddelen bezit van opgeteld meer dan € 46.520. Het volgende telt mee bij deze toets: contant geld, bank- en spaartegoeden en beleggingen (zoals aandelen, obligaties, en opties). Zaken als eigen woning, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden tellen niet mee.

Bedrijfskrediet Tozo 3

Bij de lening bedrijfskapitaal zijn er in Tozo 3 geen grote wijzigingen in de voorwaarden ten opzichte van Tozo 2. Er kan een lening bedrijfskapitaal worden aangevraagd tot 1 juli 2021 tot een maximum van € 10.157 (tenzij dit maximale bedrag al geleend is onder Tozo 1 en/of Tozo 2).

Inkomensondersteuning Tozo 2

Nieuw is dat bij Tozo aanvragen na 1 juni er een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Het inkomen van de partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan u geen aanspraak maken op Tozo 2.

Bedrijfskrediet Tozo 2

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in Tozo 2 een lening voor bedrijfskrediet aanvragen. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van € 10.157. Daarnaast dient u te verklaren dat er bij u of uw onderneming geen sprake is van uitstel van betaling of een staat van faillissement. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

De gemeente Zoetermeer voert deze regeling uit voor ondernemingen gevestigd in Zoetermeer. De Tozo-regeling kan worden aangevraagd via www.zoetermeer.nl/tozo. Voor zelfstandige ondernemers die ook Tozo 1 hebben aangevraagd is er een verkort formulier.

Wilt u weten of u in aanmerking komt? Vul de vragenlijst in op krijgiktozo.nl.

Wijzigingen TOZO-aanvraag doorgeven

Krijgt u de uitkering of heeft u deze aangevraagd? Dan bent u verplicht om ons te informeren wanneer er veranderingen zijn in uw inkomen of in uw persoonlijke situatie.

Wijzigingen geeft u door via Aanvraag Tozo wijzigen.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl