Waar kan ik als zelfstandige ondernemer terecht bij acute financiële problemen?

Home > Ondernemers > Coronavirus: informatie voor ondernemers > Waar kan ik als zelfstandige ondernemer terecht bij acute financiële problemen?

Waar kan ik als zelfstandige ondernemer terecht bij acute financiële problemen?

RSS

U kunt in aanmerking komen voor de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers' (Tozo-regeling). Deze regeling is verlengd tot en met 30 september 2020 (Tozo 2).

U kunt in aanmerking komen voor de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers' (Tozo-regeling). Met deze regeling kunt u versneld inkomensondersteuning krijgen. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 euro met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Vanaf 1 juni Tozo 2

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd tot en met 30 september 2020. Vanaf 1 juni geldt de Tozo 2-regeling.

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u Tozo 1 al toegekend gekregen? Dit betekent niet dat Tozo 2 automatisch wordt toegekend. Naast de voorwaarden van Tozo 1 moet u ook voldoen aan de aangescherpte voorwaarden van Tozo 2. Tozo 2 bestaat, net als Tozo 1, uit twee regelingen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor Tozo 2 komen deels overeen met Tozo 1, maar kent ook verschillen:  

Inkomensondersteuning Tozo 2

Nieuw is dat bij Tozo aanvragen na 1 juni er een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Het inkomen van de partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan u geen aanspraak maken op Tozo 2.

Bedrijfskrediet Tozo 2

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in Tozo 2 een lening voor bedrijfskrediet aanvragen. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van € 10.157. Daarnaast dient u te verklaren dat er bij u of uw onderneming geen sprake is van uitstel van betaling of een staat van faillissement. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

De gemeente Zoetermeer voert deze regeling uit voor ondernemingen gevestigd in Zoetermeer. De Tozo-regeling kan worden aangevraagd via www.zoetermeer.nl/tozo. Voor zelfstandige ondernemers die ook Tozo 1 hebben aangevraagd is er een verkort formulier.

Wilt u weten of u in aanmerking komt? Vul de vragenlijst in op krijgiktozo.nl.

Wijzigingen TOZO-aanvraag doorgeven

Krijgt u de uitkering of heeft u deze aangevraagd? Dan bent u verplicht om ons te informeren wanneer er veranderingen zijn in uw inkomen of in uw persoonlijke situatie.

Wijzigingen geeft u door via Aanvraag Tozo wijzigen.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl