Waar kan ik als zelfstandige ondernemer terecht bij acute financiële problemen?

Home > Ondernemers > Coronavirus: informatie voor ondernemers > Waar kan ik als zelfstandige ondernemer terecht bij acute financiële problemen?

Waar kan ik als zelfstandige ondernemer terecht bij acute financiële problemen?

RSS

U kunt in aanmerking komen voor de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers' (Tozo). Deze regeling is verlengd tot 1 juli 2021. Van 1 april tot 1 juli 2021 geldt Tozo 4.

In de digitale folder: Alles wat u moet weten over de Tozo (pdf) leest u uitgebreid over de Tozo-regeling. De folder is gemaakt door ZZP-Nederland, ONL, FNV-zelfstandigen, PZO, en de Kamer van Koophandel.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Tozo? Vul de vragenlijst in op krijgiktozo.nl.

De gemeente Zoetermeer voert deze regeling uit voor ondernemingen gevestigd in Zoetermeer. De Tozo-regeling kan worden aangevraagd via www.zoetermeer.nl/tozo.

De regeling bestaat uit twee onderdelen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

Tozo en de jaaropgave van de gemeente

Als u en uw partner in 2020 gebruik hebben gemaakt van de Tozo-regeling (Tozo 1, Tozo 2 en/of Tozo 3) dan ontvangt u beiden een jaaropgave van de gemeente. Deze jaaropgave heeft u nodig bij uw belastingaangifte voor 2020. Meer informatie over de Tozo-regeling en de jaaropgave vindt u op www.rijksoverheid.nl - Tozo en de jaaropgave van uw gemeente.

Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar

Had u een Tozo 1, Tozo 2 en/of Tozo 3 uitkering levensonderhoud? Dan zijn er aandachtspunten waar u aan het einde van het jaar rekening mee moet houden. U leest er meer over in deze uitgave van de Rijksoverheid: Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar (pdf).

Inkomensondersteuning

Met de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers'(Tozo-regeling) kunt u inkomensondersteuning krijgen. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum (bijstandsnorm) en hoeft niet te worden terugbetaald. Het inkomen van de partner telt mee. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan u geen aanspraak maken op Tozo 4.

Bedrijfskrediet

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 euro met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3,5 jaar. Tot 1 juli 2021 hoeft niet te worden afgelost. Gedurende de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 wordt geen rente opgebouwd op bestaande en nieuwe leningen.

Daarnaast dient u te verklaren dat er bij u of uw onderneming geen sprake is van uitstel van betaling of een staat van faillissement. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo-lening bedrijfskapitaal.

Vanaf 1 april Tozo 4

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd tot 1 juli 2021. Vanaf 1 april geldt de Tozo 4-regeling. De Tozo 4-uitkering kan voor maximaal 3 kalendermaanden en uitsluitend over hele kalendermaanden worden toegekend. Na 30 juni 2021 is géén aanvraag voor een uitkering levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal in het kader van Tozo 4 meer mogelijk.

Het kabinet heeft aangekondigd geen beperkte vermogenstoets in te voeren. De voorwaarden voor Tozo 4 komen daarmee overeen met die van Tozo 3. U kunt ook in Tozo 4 een lening voor bedrijfskrediet aanvragen tot een maximum van € 10.157 (tenzij dit maximale bedrag al geleend is onder Tozo 1, 2 en/of Tozo 3).

Ook gedurende Tozo 4 kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden tot de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend, maar niet verder terug dan 1 april 2021, de ingangsdatum van Tozo 4.

Nieuwe aanvraag Tozo 4

Zelfstandigen die niet eerder een Tozo-uitkering hebben ontvangen moeten een volledige nieuwe aanvraag Tozo 4 indienen. Dit geldt ook als uw Tozo 1, 2 of 3-uitkering drie maanden of langer geleden is beëindigd.

Een nieuwe of aanvullende aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal? Ook dan moet het volledige aanvraagformulier Tozo 4 worden ingevuld.

Verlenging uitkering Tozo

Zelfstandigen die in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 Tozo 3 hebben ontvangen kunnen Tozo 4 aanvragen via een verkort formulier.

Wijzigingen Tozo-aanvraag doorgeven

Is uw situatie of die van uw partner sinds het aanvragen van de Tozo gewijzigd? U bent verplicht om dit dan zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Wijzigingen geeft u door via Aanvraag Tozo wijzigen.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl