Hoe ondersteunt de gemeente ondernemers?

Home > Ondernemers > Coronavirus: informatie voor ondernemers > Hoe ondersteunt de gemeente ondernemers?

Hoe ondersteunt de gemeente ondernemers?

RSS

Er zijn verschillende landelijke en lokale maatregelen waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. Bekijk het overzicht.

Lokaal winkelen

Vanwege de corona-maatregelen zijn de niet-essentiële winkels in Zoetermeer gesloten. Vanaf 10 februari maakt het kabinet bestellen en afhalen bij niet-essentiële winkels mogelijk. Klanten bestellen minimaal 4 uur van tevoren hun producten en halen dit op afspraak af bij de winkel. Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.

Vaak kunt u telefonisch, via social media of via WhatsApp een bestelling plaatsen. We hebben een overzicht gemaakt van lokale initiatieven en acties. Het overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Bureau Citymarketing Zoetermeer.

Lees meer: www.zoetermeerisdeplek.nl/ontspannen/winkelen/lokaal-winkelen

Zijn bepaalde activiteiten wel of niet toegestaan?

Twijfelt u of bepaalde activiteiten in het licht van de coronamaatregelen zijn toegestaan? Bedrijven, instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen met vragen terecht bij corona_ondernemen@zoetermeer.nl. Handhavingsjuristen van de gemeente kijken naar uw plan en geven zo snel mogelijk antwoord. Adresseer de mail ook naar uw contactpersoon binnen de gemeente.

Wij willen u snel duidelijkheid bieden. Het is van belang dat u het plan goed omschrijft en aanvult met beeldmateriaal, zoals foto’s, plattegronden en tekeningen. Ook is het zinvol om alternatieve plannen te beschrijven. Mocht het plan van uw voorkeur niet akkoord zijn, dan kunnen wij de alternatieven ook direct bekijken.

Informatieteam bij financiële problemen

De gemeente heeft een speciaal team opgezet voor ondernemers die in de financiële problemen zitten of dreigen te raken.  Dit team staat voor u klaar om steun te bieden en u wegwijs te maken in de regelingen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur via telefoonnummer 14 079.

Belastingen

De gemeente gaat coulant om met ondernemers die niet aan de belastingverplichtingen kunnen voldoen als gevolg van het coronavirus.

U kunt een verzoek indienen voor uitstel van betaling. Leg in uw aanvraag uit hoe u door het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met de invorderingsmaatregelen. U kunt dit aanvragen door hierover contact op te nemen met de contactpersoon die op de nota en/of lokale belastingbeschikking staat vermeld.

De gemeente heft geen precario voor terrassen en uitstalling, zolang het verbod op het openen van de horeca geldt.

Gesubsidieerde partners

De gemeente kijkt bij gesubsidieerde partners met de nodige coulance naar de gemaakte prestatieafspraken. Dat betekent dat wij uitstel, aanpassing of verplaatsing van de activiteiten als gevolg van het coronavirus met realiteitszin accepteren.

Verhuur gemeentelijke accommodaties

De gemeente denkt mee met instellingen en organisaties die vast een accommodatie huren bij de gemeente en momenteel niet aan de huurverplichting kunnen voldoen. Wanneer nodig gaan we op zoek naar een passende oplossing, zoals een betalingsregeling of uitstel.

Warenmarkten en bevoorradingstijden voor supermarkten

De warenmarkten blijven open. Er zijn diverse maatregelen genomen door de marktmeester en de marktkooplieden, zoals informatieborden, afstand tussen de kramen en een verbod om eten en drinken te nuttigen op de markt.

De bevoorradingstijden voor supermarkten in Zoetermeer worden verruimd. Daarmee sluit de gemeente aan bij de landelijke lijn. De openingstijden van de supermarkten zijn al verruimd.

Meer informatie?

Dit zijn de maatregelen die we nu als gemeente ter ondersteuning van ondernemers. Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over deze maatregelen of andere zaken.

Raadpleeg deze website en die van TerZake Het Ondernemershuis voor de actuele stand van zaken.

Wanneer u samenwerkt met het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal kunt u met vragen terecht bij de accountmanagers.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl