Coronavirus: informatie voor ondernemers

Home > Ondernemers > Coronavirus: informatie voor ondernemers

Coronavirus: informatie voor ondernemers

Beste ondernemers. De coronacrisis en de getroffen maatregelen hebben grote invloed op de nationale en lokale economie en op ons dagelijks leven. Er komt veel op u af en er wordt een sterk beroep gedaan op uw doorzettingsvermogen en overlevingsvermogen. Meer informatie over de regelingen van het Rijk vindt u bij de veel gestelde vragen.

De gemeente neemt de volgende maatregelen waar u als ondernemer baat bij kunt hebben.

 • De gemeente heeft een speciaal team opgezet voor ondernemers die in de financiële problemen zitten of dreigen te raken door de maatregelen van het Rijk. Dit team staat voor u klaar om steun te bieden en u wegwijs te maken in de regelingen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur via 14 079.
 • De gemeente gaat coulant om met ondernemers die niet aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen als gevolg van het coronavirus. De betalingsverplichting kan dan opgeschort worden tot 31 augustus 2020. U kunt dit aanvragen door hierover contact op te nemen met de contactpersoon die op de nota en/of lokale belastingbeschikking staat vermeld.
 • Er is automatisch uitstel verleend van de reeds ontvangen gemeentelijke belastingaanslag tot 31 augustus.
 • De gemeente heft geen precario voor terrassen en uitstalling, zolang het verbod op het openen van de horeca geldt.

Dit zijn de maatregelen die we nu als gemeente ter ondersteuning van ondernemers. Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over deze maatregelen of andere zaken. Raadpleeg deze website en die van TerZake Het Ondernemershuis voor de actuele stand van zaken.

Wanneer u samenwerkt met het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal kunt u met vragen terecht bij de accountmanagers.

Veel gestelde vragen

Welke maatregelen neemt de Rijksoverheid voor ondernemers?

De Rijksoverheid neemt landelijke maatregelen om de impact op ondernemingen te beperken. Nog niet al deze regelingen zijn uitgewerkt. Uitgebreide toelichting over de regelingen voor ondernemers vindt u bij het coronaloket van de KvK of de Rijksoverheid. We raden deze bronnen aan voor de meest actuele informatie.

Overzicht landelijke maatregelen voor ondernemers

 • Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers om ontslagen te voorkomen.
 • Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen, gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal.
 • Versoepeling uitstel van betaling belasting. Verlaging invorderingsrente en belastingrente naar 0,01% (verschillende ingangsdata).
 • Garantie Ondernemersfinanciering verhoogd. Overheid staat garant voor leningen aan (middel)grote bedrijven.
 • Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen. Kabinet ondersteunt met € 6 miljoen.
 • Borgstelling mkb-Landbouwkredieten verruimd. Land- en tuinbouwbedrijven kunnen makkelijker geld lenen.
 • Overleggen over stopzetten toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en eventueel maatwerk voor cultuursector.
 • Een noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren, zoals horeca, culturele instellingen, evenementen- en reisbranche.
 • Verruiming bmkb-regeling. Financiers kunnen sneller geld lenen aan mkb. Toegezegd op 12 maart 2020.

Kan ik uitstel van belastingbetaling krijgen?

Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Waar kan ik als zelfstandige terecht bij acute financiële problemen?

U kunt in aanmerking komen voor de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers' (Tozo-regeling). Met deze regeling kunt u versneld inkomensondersteuning krijgen voor 3 maanden. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De regeling werkt terug tot 1 maart en vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat deze regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan.

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert deze regeling uit voor ondernemingen gevestigd in Zoetermeer. De Tozo-regeling is vrijdag 27 maart gepubliceerd, maar kan pas rond 3 april aangevraagd worden. Zodra het ministerie de regeling openstelt, vindt u op de website van het RBZ een verwijzing naar het aanvraagformulier.

Wilt u weten of u in aanmerking komt? Vul de vragenlijst in op krijgiktozo.nl.

Kan ik compensatie krijgen voor omzetverlies?

Tegemoetkoming loonkosten

Via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Er wordt momenteel overleg gevoerd met het UWV over de uitvoering. De NOW vervangt de regeling Werktijdverkorting (wtv).

Compensatieregeling getroffen sectoren

De tegemoetkoming Ondernemers Getroffen (TOGS) is bedoeld voor ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels hebben zien verdwijnen. Denk daarbij aan schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland. Daarbij is gekozen voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4000. U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan t/m vrijdag 26 juni 17.00 uur.

Deze regeling is onlangs uitgebreid. Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen er ook gebruik van maken.

Hoe kom ik aan extra bedrijfskrediet?

Microkrediet

Kleine ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis kunnen bij Qredits onder versoepelde voorwaarden microkrediet aanvragen. Hen wordt 6 maanden uitstel van aflossing aangeboden. De rente is in die periode verlaagd naar 2%. De Rijksoverheid ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Met deze regeling staat de overheid garant voor leningen aan (middel)grote bedrijven. De Rijksoverheid stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen en het maximum per onderneming tijdelijk te verruimen. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

We hopen dat u iets wijzer bent geworden. We kunnen ons voorstellen dat u nog informatie mist. U kunt ons dat laten weten via info@tzho.nl.

Waar vind ik aanvullende informatie?

 • Werken er mensen bij u via het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal? Met vragen kunt u terecht bij de accountmanagers.
 • Het coronaloket van de KvK is zowel online als telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.
 • Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur. Zit u in het buitenland? Dan kunt u bellen naar 0031 20 205 13 51.

Welke bedrijven moeten sluiten?

Alle eet- en drinkgelegenheden moeten dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met 28 april. Dit geldt ook voor sport- en fitnessclubs, sauna's, sexclubs.

Voor coffeeshops gelden dezelfde regels als voor afhaalrestaurants.

Welke horecagelegenheden en winkels mogen open blijven?

Alle winkels en markten mogen nog open blijven. Klanten moeten wel zorgen dat zij 1,5 meter afstand van elkaar houden. Het thuisbezorgen van voedsel is ook nog toegestaan. Direct contact tussen bezorger en klant moet vermeden worden.

Welke vergunningen heb ik nodig voor mijn horecaonderneming om te mogen laten afhalen/bezorgen?

Een horeca-inrichting mag bezorgen en/of laten afhalen wanneer dat is aangegeven bij de aanvraag van de exploitatievergunning. Op dit moment ligt de prioriteit in het toezicht en de handhaving niet hierop.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl