Bedrijventerreinen en bedrijvencentra

Home > Ondernemers > Bedrijventerreinen en bedrijvencentra

Bedrijventerreinen en bedrijvencentra

Zoetermeer biedt een gevarieerd aanbod aan hoogwaardige kantoorruimten en strategisch gelegen locaties, met mogelijkheden voor nieuwbouw. Alle locaties zijn zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar.

 

Strategie werklocaties Zoetermeer 2020-2030

Strategie werklocaties Zoetermeer 2020-2030

De stad heeft een enorme groeiambitie. Door de beperkt beschikbare ruimte is het belangrijk dat we de aanwezige ruimte nog beter kunnen gebruiken. Daarom stelt Zoetermeer een strategie werklocaties op. Deze strategie beschrijft hoe we voldoende en passende ruimte voor werkgelegenheid en economische groei kunnen creëren. Dit document helpt bij ontwikkelingen gericht op de groei van de stad.

De strategie bestaat uit een door de raad vastgesteld kerndocument en een uitwerkingsdocument. Het kerndocument is al van kracht, het werkdocument moet nog worden opgesteld. Het centrale uitgangspunt van dit document is een evenwichtige woon-werkbalans. Hierin zijn locaties in de stad benoemd die ruimte bieden aan werkgelegenheid gericht op het versterken van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een leefbare, vitale stad.

Kerndocument strategie werklocaties Zoetermeer 2020-2030 (pdf)

Bedrijvencentra

Bedrijvencentra

In Zoetermeer zijn diverse bedrijvencentra waar startende ondernemers, tegen gunstige voorwaarden, kleinschalige units kunnen huren.

Dutch Innovation Park

Sharebiz

Welkom2

BIS Zoetermeer

BIS Zoetermeer

Het Bedrijfshuisvestings Informatie Systeem (BIS) geeft een overzicht van de vrij beschikbare huisvestingsmogelijkheden en locaties in Zoetermeer die de makelaars in commercieel onroerend goed en/of de gemeente in portefeuille hebben.

U kunt BIS volgen via:

Twitter

E-mail abonnement

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl