Deelgebied 3, Luxemburglaan en omgeving maakt onderdeel uit van het programma Binnenstad. Het gebied biedt mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling en het inrichten van een betekenisvolle openbare ruimte. Hier hoort ook de wijziging van het bestemmingsplan en het afgeven van een omgevingsvergunning bij.

Op de plek van de voormalige ABN AMRO zal een appartementengebouw worden gerealiseerd. Momenteel onderzoeken de eigenaar en de gemeente de haalbaarheid van dit plan. In de gebiedsvisie voor deelgebied 3 zullen de uitgangspunten verder worden uitgewerkt.

Luxemburglaan

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte. Het kavelpaspoort is niet meer actueel, omdat de uitgangspunten zijn aangepast met de vaststelling van de Visie Binnenstad 2040.

Meer informatie

Deelgebied 3, Luxemburglaan e.o.

Overzicht projecten Binnenstad

www.zoetermeer.nl/binnenstad