Vandaag is het straatnaambord onthuld van het Henk Oskampad. Henk Oskam zette zich jarenlang in om dit historische pad te herstellen en zo een volledige omloop rond de oude dorpskern aan te kunnen bieden aan Zoetermeerders.

Vanaf Vlamingstraat 1 tot aan de Willem de Zwijgerlaan is een nieuw pad aangelegd op de dijk. Met de komst van dit pad is ‘de omloop rond het Oude Dorp’ compleet. Een wandelpad rondom de oude Zoetermeerse (en Zegwaartse) dorpskern.

Na een hartelijke ontvangst bij kunstgarage Franx onthulde de familie Oskam samen met wethouder Marijke van der Meer het straatnaambord. “Een bijzonder moment. Als fervent voorstander van een volledig wandelpad rondom het Oude Dorp pleitte Henk Oskam meerdere malen voor het herstel van dit pad. Ik nodig iedereen uit om zelf te genieten van de ervaring die hij voor ogen had.” De onthulling gebeurde in het bijzijn van familie, enkele raadsleden en het Historisch Genootschap Oud Soetermeer.

Henk Oskam

Henk Oskam (1917 – 2015) overleed op 97-jarige leeftijd. Als geboren en getogen Zoetermeerder was hij gedurende zijn leven zeer betrokken bij onze stad. Onder andere als raadslid namens de Partij van de Arbeid van 1966 tot 1982 waarvan drie jaar als wethouder. Vervolgens werd hij voorzitter van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer tussen 1982 en 1987. Gezien zijn inspanningen voor de realisatie van dit deel van de omloop zag de straatnamencommissie het als een mooi eerbetoon om dit pad naar Henk Oskam te vernoemen.

Onthulling straatnaambord Henk Oskampad
Foto: Gemeente Zoetermeer: Wethouder Marijke van der Meer met de zonen van Henk Oskam (Erris, Koos en Jan Eskam).