Ter hoogte van de Amstelstroom/Berkelstroom/Thomas Morelaan liggen drie kavels braak met als bestemming wonen. Sinds de ontwikkeling van Oosterheem is hier woningbouw gepland maar dit kon vanwege de woningmarkt nog niet worden gerealiseerd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 december 2018 ingestemd met het voorstel om op deze locatie 210 woningen te realiseren, verdeeld over drie kavels en bestaand uit 85 eengezinswoningen en 125 appartementen.

Persbericht: MRP en gemeente Zoetermeer tekenen koop- en realisatieovereenkomst Duinveld

Bron: MRP (Meijer Realty Partners(externe link)

Op donderdag 15 april 2021 hebben MRP en gemeente Zoetermeer de koop-en realisatieovereenkomst getekend voor Duinveld. De eerste fase van het project DuinParc kan hierdoor binnenkort met de bouw van start gaan. Het is de eerste fase van de laatste ontwikkeling in de wijk Oosterheem, grenzend aan het groene recreatiegebied Bentwoud. In totaal worden er 125 woningen gerealiseerd.

Project DuinParc

DuinParc bestaat uit twee deelprojecten: Duinveld (fase 1) en Parcveld (fase 2, 3, 4). Duinveld is inmiddels volledig uitverkocht en bestaat uit 25 eengezinswoningen. Parcveld bestaat in totaal uit 100 woningen met 60 appartementen verdeeld over 2 gebouwen en 40 eengezinswoningen. Paul Trip, Algemeen Directeur MRP: Het succesvol ontwikkelen van een gebied kan alleen als partijen met een gemeenschappelijk doel goed samenwerken. DuinParc is een voorbeeld waarin een nauwe samenwerking met de gemeente Zoetermeer heeft geleid tot een succesvolle gebiedsontwikkeling.' Op steenworp afstand van DuinParc zijn diverse voorzieningen aanwezig zoals een winkelcentrum, een golfbaan, een bibliotheek en de randstadrail. De woningen zijn omgeven door natuur, ruimte en rust.

Zoetermeer is dé plek

Zoetermeer, de derde stad van Zuid-Holland, is een aantrekkelijke plaats om te wonen, werken, ondernemen, studeren en te recreëren.  Margreet van Driel, wethouder gemeente Zoetermeer: 'Wij hebben de afgelopen jaren met MRP al extra nieuwe woningen in Zoetermeer gerealiseerd met het project Oostererf. Nu bouwen we dit verder uit met project DuinParc. Deze nieuwe woningen zijn een waardevolle bijdrage aan onze ambitie om in de komende 10 tot 15 jaar tenminste 700 woningen per jaar bij te bouwen in Zoetermeer.'

Zoetermeer ligt centraal in de Randstad, aan de rand van het Groende Hart en is al vele decennia een fijne woonstad waar starters, gezinnen en ouderen hun plek hebben gevonden. Een stad met alle gemakken en voorzieningen.

Wethouder Margreet van Driel met Paul Trip Algemeen Directeur MRP. Foto: Fotoflex

Informatieavond 23 januari 2019

Omwonenden zijn op 23 januari 2019 geïnformeerd over de nieuwbouwplannen aan de noordrand van Zoetermeer. Op deze avond heeft de gemeente een korte toelichting gegeven over de geschiedenis van dit deelproject van Oosterheem en de nog te doorlopen ruimtelijke procedures. Aanwezigen hebben informatie verkregen en vragen kunnen stellen aan de initiatiefnemers van de bouwplannen (MRP en ERA) en de gemeente.

Er waren circa 300 omwonenden en belangstellenden aanwezig. Potentiële kopers waren aanwezig en meldden zich bij de initiatiefnemers. De potentiële hadden graag gezien dat de bouwplannen al verder waren uitgewerkt en prijsinformatie beschikbaar was.

Volg de procedure

Aanvragen voor de omgevingsvergunning worden gepubliceerd op www.overheid.nl(externe link). Bewoners kunnen via de Omgevingsalert app automatisch informatie ontvangen over de bekendmakingen bij hen in de buurt.

Stand van zaken

Velden 1 en 3

Duinparc (www.duinparc.nl(externe link)) wordt ontwikkeld door MRP Development en bestaat uit 125 woningen. De verkoop van 25 grondgebonden woningen op veld 3 is gestart. De voorbereidende bouwwerkzaamheden starten in de week van 22 maart en start bouw is voorzien voor het derde kwartaal 2021. Op veld 1 gaat het in totaal om 100 woningen. Start verkoop van het eerste appartementengebouw met 31 woningen is naar verwachting in maart 2021. Start verkoop van 40 grondgebonden woningen is voorzien voor april 2021. Start verkoop van het tweede appartementengebouw met 29 woningen is gepland voor september 2021. Via de website van MRP Development(externe link) kunt u meer informatie vinden en zich daarnaast inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom het project.

Veld 2

Weidse Weelde Zoetermeer (www.weidseweeldezoetermeer.nl(externe link)) wordt ontwikkeld door ERA Contour. De ontwikkeling bestaat uit twee delen. Bij deel 1 gaat het om 19 grondgebonden woningen. In oktober 2020 is gestart met de bouw en de oplevering is voorzien voor het vierde kwartaal 2021. Bij deel 2 gaat het om een woontoren van 67 appartementen. De verkoop van deze woningen begint in maart 2021 en start bouw is gepland voor het eerste kwartaal van 2022.

Natuurlijke speelplek 0-5 jaar

Zoals in 2019 tijdens samenspraak is gecommuniceerd, komt er tussen de velden 1 en 2 een natuurlijke speelplek voor kinderen tussen de 0 en 5 jaar. Een impressie van de speelplek vindt u, net zoals het eindverslag samenspraak Noordrand, bij de documenten onderaan deze pagina.

Heeft u vragen?

projectenpmv@zoetermeer.nl

Websites initiatiefnemers

Belangstellenden voor dit project kunnen zich melden op:

www.weidseweeldezoetermeer.nl(externe link)

www.duinparc.nl(externe link)

Documenten en tekeningen

Bij de documenten vindt u het op 9 juli 2019 door het college van B&W vastgestelde eindverslag samenspraak met de bijbehorende bijlagen zoals de aangepaste verkavelingsschets veld 1, 2 en 3, de variantenstudie van MRP, de binnengekomen reacties en de raadsmemo.

Eerder verstrekte informatie kunt u hier ook terugvinden.

Documenten