Wijkteam Noordhove-Seghwaert

Home > Noordhove - Seghwaert > Wijkteam Noordhove-Seghwaert

Wijkteam Noordhove-Seghwaert

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen.

 • Marcel van Leeuwen, wijkregisseur

  Marcel van Leeuwen

  Bij mij kunt u terecht met vragen, suggesties en ideeën over de wijken Seghwaert en Noordhove, bijvoorbeeld over leefbaarheid, veiligheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Als ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar één van mijn collega's binnen de gemeente of natuurlijk andere leden van het (onderstaande) wijkteam. U kunt mij bereiken via e-mail noordhove-seghwaert@zoetermeer.nl of telefonisch via 14 079.

 • Kees Stekelenburg, wijkbeheerder

  Kees Stekelenburg

  Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijk.

  Meer over de wijkbeheerder

 • Inge van Oosten, gebiedsconsulent Vidomes

  Inge van Oosten

  Als gebiedsconsulent ben ik het aanspreekpunt voor bewonerscommissies en leefbaarheidsvraagstukken in Noordhove en Seghwaert.


  Heeft u vragen of ideeën, dan kunt u mij bereiken via telefoonnummer 088-845 6600.

 • AnneMarie Hut, coördinator PiëzoSteunpunt Seghwaert

  AnneMarie Hut

  Ik ben sociaal cultureel werker bij stichting Piëzo voor de wijk Seghwaert en coördineer het PiëzoSteunpunt Seghwaert. Piëzo is een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen in de gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Dit kan door mee te doen aan activiteiten, cursussen en opleidingen of vrijwilligerswerk in het PiëzoSteunpunt Seghwaert of bij partners in de wijk.

  Lees meer
 • Bob Remmerswaal, senior woonbegeleider Ipse de Bruggen

  Bob Remmerswaal

  Mijn naam is Bob Remmerswaal. Ik werk bij stichting Ipse de Bruggen als senior woonbegeleider. Wij begeleiden binnen Ipse de Bruggen cliënten met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, werken en dagbesteding. Daarnaast ben ik ook werkzaam als jobcoach bij Begeleid Werken. Bij Begeleid Werken begeleiden we individuele cliënten naar arbeid of activiteiten gericht op (re)integratie. We begeleiden de cliënten on the job of op afstand, naar een 'reguliere' vrijwilligersbaan.


  U kunt mij bereiken via nummer: 06-18723889 of bob.remmerswaal@ipsedebruggen.nl.

 • Wicorel Koning

  Vergroot afbeelding: Wicorel Koning

  Mijn naam is Wícorel Koning en ik ben Coördinator Mantelzorg bij ZoSamen Palet Welzijn. Ik ben er voor iedereen met vragen rondom het zorgen voor iemand die (langdurig) ziek of gehandicapt is. Vragen over bijvoorbeeld: voorzieningen, financiën, hulp thuis, hulp door een vrijwilliger maar ook over de balans met jezelf: hoe je de zorg combineert met werk, het gezin of andere verplichtingen zonder een burn-out te krijgen. Ik ben op werkdagen te bereiken via telefoonnummer 088-023 4223 en via e-mail w.koning@paletwelzijn.nl.

 • Samira Yousofi, Combinatiefunctionaris Sport

  Samira Yousofi

  Als Combinatiefunctionaris Sport focus ik mij op het beweegaanbod in de wijk Seghwaert en help ik de inwoners bij hun vragen over sport en bewegen. De komende tijd houd ik mij bezig met het verhogen van de sportdeelname van de inwoners.

  Bent u op zoek naar mogelijkheden om te bewegen in Zoetermeer of is er behoefte aan sport- en beweegactiviteiten in de wijk? Dan kunt u gerust contact met mij opnemen via het mailadres s.yousofi@zoetermeer.nl of door te bellen naar 06-14457928.

 • Kelly Wezenberg, sociaal makelaar Palet Welzijn

  Kelly Wezenberg

  Hallo! Mijn naam is Kelly Wezenberg, sociaal makelaar bij Palet Welzijn en ik sta voor u klaar als het gaat om vragen of advisering over activiteiten voor 55-plussers aangeboden in de wijk Seghwaert/Noordhove. Vanuit de locatie de Petuniatuin bieden wij diverse, leuke activiteiten aan waarbij u ook in sociaal contact komt. De activiteiten kunt u gratis of tegen betaling van contributie bezoeken. Wist u dat de ZoetermeerPas korting geeft bij veel verschillende activiteiten in ons centrum? Kortom, u bent van harte welkom!

  Lees meer
 • Wijkagenten Noordhove-Seghwaert

  Bij de wijkagenten kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.
  Meer over de wijkagenten

 • Handhavers

  In elke wijk in Zoetermeer zijn handhavers actief. U herkent ze aan speciale uniformen. De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt o.a. gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en naleving van verleende vergunningen. Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) in dienst van de gemeente Zoetermeer zijn zij bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Klachten die bij de gemeente binnenkomen worden door de handhavers afgehandeld. Meldingen kunt u online doen via de MijnGemeente app.
  Meer over handhaving in Zoetermeer

 • Jongerenwerk (Buurtwerk)

  Krachtgericht jongerenwerk, dat is de expertise van Buurtwerk. Zo draagt Buurtwerk bij aan 'veerkrachtige buurten waarin het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier'. Jongerenwerkers zetten zich in voor leefbare wijken, volgen meldingen op en bemiddelen. Met ouders, bewoners, leraren en partners zetten we onze schouders onder de gezamenlijke opgave; van doelen naar daden. Buurtwerk doet dat met vinden, verbinden en versterken.

  Lees meer
 • Sarina Grashoff, wijkcoach Kwadraad

  Als wijkcoach van Seghwaert/Noordhove ben ik het eerste meldpunt waar zorgen gemeld mogen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen ga ik op huisbezoek of spreek ergens anders af om de problemen samen met de cliënt aan te pakken of doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

  Lees meer
 • Jacqueline Meijer, cliëntondersteuner MEE

  Soms zijn er momenten in het leven waarop het allemaal niet zo lekker loopt. Dan is het goed om te weten dat u bij MEE terecht kunt. MEE is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving.

  Lees meer
 • Paula van der Maat, administratieve ondersteuning

  Ik ondersteun de wijkregisseur van Noordhove & Seghwaert bij zijn werk in de wijk. Ik hou mij onder andere bezig met het administratief afhandelen van de Wijk aan zet aanvragen, het ondersteunen bij bijeenkomsten in de wijk en onderhouden van contacten met bewoners en samenwerkingspartners.


  In het wijkteam zitten verder vertegenwoordigers vanuit corporaties Vestia en De Goede Woning, Buurtvereniging Seghwaert op Dreef, Palet Welzijn, Stichting georganiseerde eerstelijns zorg Zoetermeer (praktijkverpleegkundigen), het jongerenwerk van Buurtwerk, Werken Sterkt en Middin. Mocht u met deze partijen contact willen opnemen dan kunt u voor de contactgegevens kijken op hun eigen website of op de Zoetermeerwijzer.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert