Platanen Seghwaert

Home > Noordhove - Seghwaert > Platanen Seghwaert

Platanen Seghwaert

Vergroot afbeelding: laan met platanen in Seghwaert

De gemeente streeft ernaar om het groene karakter van de wijk Seghwaert te behouden, de overlast van de platanen zo goed mogelijk op te lossen en de risico's te beperken. Aan de besluitvorming over de platanen in 2016 is een intensief samenspraaktraject vooraf gegaan. Hieronder leest u de stand van zaken en wat hier aan vooraf is gegaan.

Naar alle documenten over dit onderwerp

 • Kap platanen bijna afgerond

  (13-03-2017)

  logo 60 jaar BoomfeestdagDe werkzaamheden rondom de platanen in Seghwaert zijn bijna afgerond. Bijna alle omgevingsvergunningen zijn afgegeven om 179 platanen te vervangen door nieuwe bomen, of door grote heesters op plekken waar kabels en leidingen aanwezig zijn. Er komen zelfs meer bomen terug dan dat er worden weggehaald. Het streven is de herplant van bomen in april af te ronden, maar dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. De werkzaamheden voor herstraten zullen in september 2017 klaar zijn. Op Boomfeestdag (22 maart) worden er drie lindebomen geplant op het grote grasveld van het Seghwaertsehout aan de Akkerdreef. Ook komen er een aantal bankjes, die van gekapte platanen uit de wijk zijn gemaakt.

 • Start kap eerste platanen

  (30-09-2016)

  Na een ronde intensief snoeien en aanpak van de wortelopdruk was de volgende stap de aanvraag van de vergunningen voor de platanen die gekapt worden. Dat zijn in totaal circa 180 bomen. Ongeveer 85 nieuwe bomen worden terug geplant en ook enkele heesters. De eerste omgevingsvergunningen zijn inmiddels verleend en in het Streekblad gepubliceerd. Als na het verstrijken van de bezwaarperiode van 6 weken geen bezwaren zijn ingediend, kan het rooien beginnen. In de week van 17 oktober maakt de gemeente hiermee een begin. De aannemer die dit werk zal uitvoeren zal in de betreffende straten een informatiebrief bezorgen.

 • Stand van zaken

  (26-05-2016)

  Het project Platanen is in een nieuwe fase gekomen. Het college van burgemeester en wethouders neemt de komende weken twaalf besluiten. Dat betekent dat nu duidelijk is wat er met de platanen gaat gebeuren. Zodra een besluit is genomen, wordt dit hier gepubliceerd. De deelnemers van de straatgesprekken ontvangen een brief met hierin het besluit van het college. Hier vindt u een overzicht van de besluiten en de maatregelenkaarten.

  Lees meer
 • Straatgesprekken (vervolg)

  (26-08-2015)

  LET OP! In tegenstelling tot eerdere berichten is besloten om de straatgesprekken van 22, 24 en 29 september om 18.00 uur te laten starten. We beginnen een uur eerder zodat iedereen de gelegenheid heeft om op straat over zijn overlast gevende bomen te kunnen praten voor het donker wordt.

  Tijdens de straatgesprekken is het doel om met elkaar tot oplossingen te komen voor de overlast gevende platanen. Lukt dat onverhoopt toch niet, dan neemt het college een besluit op basis van de aangedragen argumenten tijdens de gesprekken. Volg hier de resultaten van de straatgesprekken en wanneer ze waar plaats vinden.

  Lees meer
 • Enquête resultaten

  (29-05-2015)

  Eind maart en begin april 2015 heeft u in onze enquête kunnen aangeven van welke platanen u overlast ondervindt. De resultaten van de enquête zijn verwerkt in zeven verschillende kaarten en een rapportage.

  Lees meer
 • Documenten

  (11-06-2012)

  Hier vindt u een overzicht van documenten over dit onderwerp. Alle documenten zijn in pdf-formaat.

  Lees meer

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert