Onderhoud in uw buurt

Home > Noordhove - Seghwaert > Onderhoud in uw buurt

Onderhoud in uw buurt

Beheer en onderhoud van uw buurt

Een leefbare stad is een stad met buurten die schoon, heel en veilig zijn en waarin het aantrekkelijk is om te vertoeven. De gemeente werkt in uw wijk, samen met aannemers, aan een goede kwaliteit van het openbaar gebied. Dit bestaat onder meer uit wegen, straten, bomen, groenvakken, parken, watergangen en sport- en spelvoorzieningen. De gemeente kan dit niet alleen. Daarvoor is ook uw hulp nodig. Wij willen daarom meer gaan samenwerken met bewoners, scholen, bedrijven en andere organisaties, initiatieven voor de buurt ondersteunen en samen met u uitvoeren.

 • Werk in uitvoering

  verkeersbord werk in uitvoering

  Welke werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd in uw wijk? Kijk voor een overzichtskaart met werkzaamheden en mogelijke verkeershinder op www.zoetermeer.nl/wegwerkzaamheden.

  Vragen over werkzaamheden? Bel 14 079 of maak gebruik van het contactformulier.

 • Kees Stekelenburg, wijkbeheerder Noordhove-Seghwaert

  Kees Stekelenburg

  Mijn naam is Kees Stekelenburg en ik werk al lang als beheerder in de buitenruimte, waarvan een groot deel in de wijk Noordhove-Seghwaert.

  Lees meer
 • Caroline Meijer, contractmanager

  Contractmanager van het beheercontract, aangenomen door de wijkaannemer Bunnik BV.

 • Groenonderhoud

  logo Bunnik Groep

  De Bunnik Groep is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte in Zoetermeer. Wij zijn dagelijks bezig in de wijken: Centrum, Stadshart, Seghwaert, Noordhove en op de bedrijfsterreinen en hoofdwegen.

  Lees meer
 • Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

  Het bedrijf CityTecBV voert het dagelijks onderhoud uit aan openbare verlichting (OV) en verkeersregelinstallaties (VRI). CityTecBV is een specialist in de openbare ruimte op het gebied van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Binnen Zoetermeer voeren zij de onderhoudswerkzaamheden uit in opdracht van de gemeente.
  Meer over onderhoud openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert