Inloopbijeenkomst verzoek COA om verlenging noodopvang in gevangenis

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een verzoek ingediend bij de gemeente Zoetermeer om de noodopvang in de voormalige gevangenis vanaf februari 2023 te verlengen met tenminste één jaar (bij voorkeur twee jaar). Ook vraagt het COA om het aantal opvangplaatsen te verhogen van 500 naar 630 mensen. De gemeente begrijpt de urgentie om te helpen bij de opvang van vluchtelingen. Rekening houdend met de belangen van de stad, van inwoners en ondernemers, onderzoekt de gemeente of aan het verzoek van het COA kan worden voldaan en onder welke voorwaarden. De gemeente gaat daarover in gesprek met de gemeenteraad, het COA en met inwoners en ondernemers.

Inloopbijeenkomst 22 september

De gemeente organiseert donderdag 22 september een inloopbijeenkomst voor omwonenden en ondernemers. Ook u bent van harte welkom. U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen wanneer het u uitkomt. De bijeenkomst vindt plaats in Het Wapen van Zoetermeer aan de Zegwaartseweg 31. U kunt plaatsnemen aan een van de tafels om in een kleine groep in gesprek te gaan met medewerkers van de gemeente en het COA. Ook burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Ingeborg ter Laak (asielbeleid) zijn deze avond aanwezig.

Aanmelden

Voor een goede voorbereiding van de avond vragen wij u zich vooraf aan te melden door een e-mail te sturen naar noodopvang@zoetermeer.nl en vermeldt u hierin uw naam en met hoeveel personen u komt.

Meer informatie en reageren?

Op www.zoetermeer.nl/noodopvang vindt u de actuele informatie, de afspraken in de huidige bestuursovereenkomst met het COA en het antwoord op veelgestelde vragen. Heeft u een andere vraag? Of kunt u niet bij de bijeenkomst zijn, maar wilt u de gemeente wel iets meegeven? Dan kunt u tot 29 september reageren door een e-mail te sturen naar noodopvang@zoetermeer.nl.

Datum: donderdag 22 september 2022
Tijd: 19.00 - 21.00 uur (inloopbijeenkomst)
Locatie: Het Wapen van Zoetermeer, Zegwaartseweg 31, 2723 PA Zoetermeer

Kom op 24 september buurten bij het COA

COA Zoetermeer doet mee aan de landelijke burendag op zaterdag 24 september. Bent u nieuwsgierig en wilt u kennismaken met de bewoners van de Rokkeveenseweg nr. 50? Kom dan op Burendag tussen 13.00 en 16.00 uur een kijkje nemen.

Met rondleidingen en verschillende activiteiten krijgt u een indruk van het dagelijkse leven in een asielzoekerscentrum. Bekijk alvast de film 'Ken je buren' op www.coa.nl/open-azc-dag(externe link).

Foto: JetteFoto

COA vraagt gemeente om verlenging noodopvang in voormalige gevangenis

Het COA heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om de noodopvang in de voormalige gevangenis te verlengen met tenminste één jaar (bij voorkeur twee jaar). Ook vraagt het COA om het maximaal aantal opvangplaatsen die het gebouw heeft, beschikbaar te stellen. Dit betekent een verhoging van 500 naar 630 mensen.

De redenen die het COA hiervoor aangeeft:

  • Er is in Nederland een tekort aan opvangplekken
  • Er komen meer vluchtelingen naar ons land
  • Er is een tekort aan personeel
  • Er is weinig doorstroom van statushouders, omdat de woningmarkt op slot zit en er weinig woningen beschikbaar komen.

Vervolg

Een verlenging van de noodopvang heeft gevolgen voor de hele gemeente. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders het verzoek van het COA met de gemeenteraad en u als inwoner bespreken. Het college vraagt opnieuw om wensen en bedenkingen mee te geven. Dit proces is vorig jaar ook doorlopen. Op basis van wensen en bedenkingen van de gemeenteraad en suggesties van onze inwoners, is in december 2021 een bestuursovereenkomst met het COA gesloten. Hierin is o.a. het aantal opvangplaatsen vastgesteld op 500 (waarvan minimaal 50% statushouders), de duur van de opvang gemaximeerd tot een jaar en er is afgesproken dat alle gemeentelijke kosten voor de noodopvang worden vergoed.

Evaluatie noodopvang eerste zes maanden

De gemeente heeft de noodopvang van de eerste zes maanden in de voormalige gevangenis geëvalueerd: van februari 2022 tot en met augustus 2022. Deze evaluatie geeft geen aanleiding om de ingezette koers te wijzigingen voor het komende half jaar. De evaluatie is gebaseerd op bevindingen van de gemeente, het COA, vertegenwoordigers uit de omgeving van de opvanglocatie, partners uit de veiligheidsoverleg en ingekomen vragen. U vindt de evaluatie in het raadsinformatiesysteem(externe link) van de gemeente.