Nieuwe overeenkomst over noodopvang vluchtelingen in voormalige gevangenis

Er zijn dringend meer opvangplekken voor vluchtelingen nodig. Daarom heeft het COA gevraagd om langer te blijven in de Zoetermeerse noodopvang. Het COA heeft ook gevraagd om uitbreiding van het aantal bedden.

De gemeente en het COA hebben in september 2022 gesproken met omwonenden, ondernemers en de gemeenteraad om te onderzoeken onder welke voorwaarden dat mogelijk is. Vervolgens heeft het college van burgemeester en wethouders een nieuwe bestuursovereenkomst getekend. In deze overeenkomst staan de nieuwe afspraken tussen COA en gemeente voor de noodopvang.

Er is afgesproken dat de noodvang wordt uitgebreid tot maximaal 630 opvangplekken en het COA de komende twee jaar kan blijven.

Wij blijven met u en het COA in contact over de noodopvang en de situatie in de buurt. Heeft u vragen over de noodopvang? Stuur dan een e-mail naar noodopvang@zoetermeer.nl. Ook vindt u meer informatie op deze webpagina, waaronder algemene vragen over de noodopvang.

Sfeerverslag inloopbijeenkomst 22 september verzoek COA om verlenging en uitbreiding noodopvang

De gemeente organiseerde donderdag 22 september 2022 een inloopbijeenkomst voor omwonenden en ondernemers. Hier konden zij meepraten over het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) richting de gemeente Zoetermeer. Het COA wil de huidige noodopvang in de gevangenis verlengen en het aantal opvangplekken uitbreiden. Hieronder leest u een sfeerverslag van deze bijeenkomst. In de bijlage, onderaan het sfeerverslag, staan de gestelde vragen en gegeven reacties. Er is geprobeerd om de gestelde vragen al zoveel mogelijk te beantwoorden. Zodra ook de rest van de antwoorden er zijn, plaatsen we deze op de website.

Kom op 24 september buurten bij het COA

COA Zoetermeer doet mee aan de landelijke burendag op zaterdag 24 september. Bent u nieuwsgierig en wilt u kennismaken met de bewoners van de Rokkeveenseweg nr. 50? Kom dan op Burendag tussen 13.00 en 16.00 uur een kijkje nemen.

Met rondleidingen en verschillende activiteiten krijgt u een indruk van het dagelijkse leven in een asielzoekerscentrum. Bekijk alvast de film 'Ken je buren' op www.coa.nl/open-azc-dag(externe link).

Foto: JetteFoto

COA vraagt gemeente om verlenging noodopvang in voormalige gevangenis

Het COA heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om de noodopvang in de voormalige gevangenis te verlengen met tenminste één jaar (bij voorkeur twee jaar). Ook vraagt het COA om het maximaal aantal opvangplaatsen die het gebouw heeft, beschikbaar te stellen. Dit betekent een verhoging van 500 naar 630 mensen.

De redenen die het COA hiervoor aangeeft:

  • Er is in Nederland een tekort aan opvangplekken
  • Er komen meer vluchtelingen naar ons land
  • Er is een tekort aan personeel
  • Er is weinig doorstroom van statushouders, omdat de woningmarkt op slot zit en er weinig woningen beschikbaar komen.

Vervolg

Een verlenging van de noodopvang heeft gevolgen voor de hele gemeente. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders het verzoek van het COA met de gemeenteraad en u als inwoner bespreken. Het college vraagt opnieuw om wensen en bedenkingen mee te geven. Dit proces is vorig jaar ook doorlopen. Op basis van wensen en bedenkingen van de gemeenteraad en suggesties van onze inwoners, is in december 2021 een bestuursovereenkomst met het COA gesloten. Hierin is o.a. het aantal opvangplaatsen vastgesteld op 500 (waarvan minimaal 50% statushouders), de duur van de opvang gemaximeerd tot een jaar en er is afgesproken dat alle gemeentelijke kosten voor de noodopvang worden vergoed.

Evaluatie noodopvang eerste zes maanden

De gemeente heeft de noodopvang van de eerste zes maanden in de voormalige gevangenis geëvalueerd: van februari 2022 tot en met augustus 2022. Deze evaluatie geeft geen aanleiding om de ingezette koers te wijzigingen voor het komende half jaar. De evaluatie is gebaseerd op bevindingen van de gemeente, het COA, vertegenwoordigers uit de omgeving van de opvanglocatie, partners uit de veiligheidsoverleg en ingekomen vragen. U vindt de evaluatie in het raadsinformatiesysteem(externe link) van de gemeente.