Bij het nieuwe zwembad in het Van Tuyllpark is er ook ruimte voor kunstwerk. De projectgroep, bestaande uit gebruikers, inwoners en adviseurs van de gemeente, heeft gezamenlijk een opdracht geschreven waaraan het nieuwe kunstwerk aan moet voldoen.

Gedacht wordt aan een kunsttoepassing in het gebied voor de entree van het zwembad, zodat het goed zichtbaar is voor passanten en bezoekers. Hierbij is het belangrijk dat het kunstwerk meer als een landmark functioneert dan als een ontmoetingsplek. Het kunstwerk moet uitnodigend, fris en sprankelend zijn. Een link met water heeft de voorkeur. Het werk mag seriematig zijn en uit meerdere onderdelen bestaan, maar is geen vereiste. De zoektocht naar kunstenaars is gestart door het plaatsen van een advertentie in het vakblad BK-Info.

Professionele kunstenaars kunnen zich tot 17 januari aanmelden door een curriculum vitae en papieren documentatie op te sturen. De projectgroep kiest 3 kunstenaars uit om een schetsidee te maken. De projectgroep kiest uit de schetsideeën van de geselecteerde kunstenaars één schetsidee dat nader wordt uitgewerkt. Eindoplevering is voorzien rond maart 2023.

Inwoners en gebruikers van het zwembad bepalen de plek waar het toekomstige kunstwerk komt .