De Vliegerweide is in een Moerasparel veranderd, een van de nieuwe Moerasparels die langs de Noordelijke plassen worden gecreëerd. Samen met bestaande Moerasparels wordt gewerkt aan een robuust ecosysteem, met een rijke biodiversiteit. De Moerasparels zijn een belangrijke schakel in de natuurontwikkeling binnen de regio.

De realisatie van diverse nieuwe Moerasparels is afkomstig uit het programma van de landschapstafel Duin Horst en Weide, met subsidiebijdrage van Provincie Zuid Holland (50%). Door de expertise van Hoogheemraadschap van Rijnland (Kaderrichtlijn Water) en Zoetermeer (programma Duurzaam en Groen) te bundelen, wordt met behulp van de natuur bij een aantal Moerasparels een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de Zoetermeerseplas. De Vliegerweide is hier een voorbeeld van.

Wat zijn Moerasparels?

De Moerasparels zijn gebieden waar bestaand groen wordt (door)ontwikkeld naar gebieden die meer ruimte bieden aan een grotere variatie aan planten en diersoorten (vergroten van de biodiversiteit).

De Moerasparels zijn moerassig van aard en kwamen in onze streek van nature veel voor. Denk aan natte oevers en rietlanden, vochtige kruidenrijke graslanden en broekbossen met struwelen en bomen waar regelmatig water blijft staan. De Moerasparels zijn leefgebieden voor bijzondere plantensoorten, zoals biezen, zegges, orchideeën, watergentiaan en krabbenscheer, wilgen, populieren en elzen. De grote variatie aan plantensoorten trekken vele diersoorten aan zoals rietvogels, graslandvlinders, waterspitsmuis, amfibieën, libellen en uilen.

Waarom zijn Moerasparels belangrijk?

Moerasparels zijn voor verschillende dingen belangrijk.

  • Meer biodiversiteit in Zoetermeer en de regio:
    Elke Moerasparel is uniek. Wanneer de hele gordel met Moerasparels rondom de Noordelijke plassen is gerealiseerd, vormen ze met elkaar een robuust leefgebied voor verschillende planten en dieren (Ecosysteem). Sommige Moerasparels zijn er al langer zoals de Benthuizerplas, de Noordhovense poeltjes bij de stompe molen langs de Aziëweg, het Broekwegbos en het Prielenbos. En er komen nog nieuwe moerasparels bij. Bestaande groengebieden worden ontwikkeld naar gebieden waar ruimte ontstaat voor meer verschillende soorten planten en dieren. Deze gordel van robuuste leefgebieden vormen straks ook een belangrijke verbindingsschakel tussen de Nieuwe Driemanspolder en de Noord Aa.
  • Verbeteren van waterkwaliteit in de Zoetermeerseplas:
    Moerasparels met veel riet hebben ook een waterzuiverende werking. Door water uit de Zoetermeerseplas langzaam door deze gebieden te laten stromen, worden de voedingsstoffen uit het water (waar de blauwalg goed op gedijt) door de planten en micro-organismen opgenomen. Dit systeem noemen we ook wel een helofytenfilter. Deze vorm van natuurkracht draagt bij aan het terugdringen van de blauwalg in de Zoetermeerseplas. Lees op www.onsblauwegoud.nl(externe link) wat we nog meer doen om de waterkwaliteit in de Zoetermeerseplas te verbeteren.
  • Recreatie en natuurbeleving:
    Fluitende vogels, kleurrijke libellen en fladderende vlinders, kwakende kikkers en zoemende insecten dragen bij aan het genieten van de natuur op de fiets of te voet. Afwisselende natuur en verrassende doorkijkjes, de zoete geur van bloemen. Op een bankje staren over weelderig riet en water of met een verrekijker vogeltjes spotten. Met de hond aan de lijn een wandeling langs de plassen, rust en ruimte scheppend in uw hoofd. Een gezond leefgebied voor mens, plant en dier.