Kan ik zelf nog met een pgb een jeugdhulpaanbieder inkopen?

Ja, maar alleen als de jeugdhulpaanbieders die een contract hebben met de gemeente geen passende hulp kunnen bieden en er geen contract mogelijk is met de jeugdhulpaanbieder naar uw keuze. De gemeente heeft met ruim 200 jeugdhulpaanbieders een contract en we blijven ook in grote aantallen inkopen. U moet daarom voldoende toelichten waarom u vindt dat de gemeente geen passende hulp heeft ingekocht.

Aan de hand van welke criteria bepaalt de gemeente of ik zelf de hulp thuis aankan voor mijn kind?

De casemanager van ons team Jeugd- en Gezinshulp gaat met u onderzoeken of u als ouders van een kind met een beperking, aandoening of stoornis de uitdagingen in de thuissituatie zelf voldoende op kunt pakken, eventueel met de inzet van uw sociaal netwerk. Het college heeft hiervoor een afwegingskader vastgesteld, dat aansluit op één van de doelen van de Jeugdwet: het benutten van de eigen kracht van het gezin.

De casemanager van Jeugd- en Gezinshulp gaat samen met u dit kader doornemen. Met dit kader beoordelen we de draagkracht en draaglast verhouding van uw gezin en uw sociaal netwerk. Kunt u eventueel met inzet van het netwerk de uitdagingen thuis aan, dan wordt er geen pgb toegekend. Bij onvoldoende eigen kracht kennen we (jeugd)hulp toe die bij uw situatie past.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden. Als u er niet uitkomt, kunt u uw vragen mailen naar de bureaudienst van Jeugd- en Gezinshulp via bureaudienst@zoetermeer.nl of bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 079-346 9900. De bureaudienst kan u helpen met algemene vragen, maar doet geen uitspraken over uw persoonlijke situatie. We gaan het onderzoek naar wat uw kind of kinderen nodig heeft, zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren.

Waar vind ik meer informatie over pgb?

Op de website van Per Saldo(externe link), de landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, en de SVB(externe link) (de Sociale Verzekeringsbank) is meer landelijke informatie te vinden over pgb.