Miranda Löbker, Praktijkverpleegkundige SGZ

Home > Meerzicht > Wijkteam > Miranda Löbker, Praktijkverpleegkundige SGZ

Miranda Löbker, Praktijkverpleegkundige SGZ

Miranda Sternal

Als praktijkverpleegkundige werk ik vanuit de huisartsenpraktijk in Meerzicht. Op individueel niveau vervul ik in nauwe samenwerking met de huisarts, een regiefunctie in het begeleiden en ondersteunen van vooral kwetsbare ouderen bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoeningen en beperkingen en bij de overgang tussen de eerste en de tweede lijn.

Op wijkniveau vormt de onafhankelijke wijkverpleegkundige de schakel tussen het medische en sociale domein met als doel wijkgerichte preventie, het bevorderen van de kwaliteit van leven van kwetsbare wijkbewoners en het behouden en vergroten van de zelfredzaamheid in de thuissituatie. De binnenkomende signalen over kwetsbare wijkbewoners zijn welkom vanuit zowel de huisartsenpraktijk als van daarbuiten.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert