Wijkteam

Home > Meerzicht > Wijkteam

Wijkteam

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen.

 • Marianne van Reek - wijkregisseur

  Marianne van Reek

  Bij mij kunt u terecht met vragen, suggesties en ideeën over het gemeentelijk beleid, leefbaarheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Als ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar een van mijn collega's binnen de gemeente.

 • Carolien van der Toorn, secretarieel / administratie

  Vergroot afbeelding: Carolien van der Toorn

  Ik doe de administratieve ondersteuning op de wijkpost Meerzicht. Deze bestaan bijvoorbeeld uit het behandelen van de Wijk aan Zet-subsidies en contacten leggen met bewoners van Meerzicht.

 • Jack van Winden, wijkbeheerder Meerzicht

  Jack van Winden

  Als beheerder ben ik verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijk. Hebt u vragen of opmerkingen over de openbare ruimte, dan kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 14 079 of online een melding doen.

 • Wijkagenten

  Bij de wijkagenten kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.
  Meer over de wijkagenten

 • Handhavers

  In elke wijk in Zoetermeer zijn handhavers actief. U herkent ze aan speciale uniformen. De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt o.a. gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en naleving van verleende vergunningen. Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) in dienst van de gemeente Zoetermeer zijn zij bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Klachten die bij de gemeente binnenkomen worden door de handhavers afgehandeld. Meldingen kunt u online doen via de MijnGemeente app.
  Meer over handhaving in Zoetermeer

 • Noël Lutjes, Jongerenwerker+ Buurtwerk

  Noël Lutjes

  Ik ben Noël Lutjes, jongerenwerker+ bij Buurtwerk en in dienst sinds november 2020. Inmiddels doe ik zo'n 8 jaar het jongerenwerk met veel plezier. In Zoetermeer ben ik in dienst voor het project 'Move On', wat in eerste instantie start in de wijk Oosterheem. 'Move On' is een project gericht op het voorkomen van de jonge aanwas in de criminaliteit en de overlast die hieruit ontstaat. Er mij gevraagd om tijdelijk het gezicht van de wijk Meerzicht te zijn, wat ik graag doe.

  Lees meer
 • Ellen Perik, gebiedsmanager kwaliteitsimpuls Meerzicht

  Ellen Perik

  Ik ben Ellen Perik en vanaf 1 januari 2021 mag ik mijzelf de gebiedsmanager kwaliteitsimpuls Meerzicht noemen. En dat is best raar in een periode waarin het met elkaar plannen maken, luisteren naar onder andere bewoners, organisaties die werken in de wijk en collega's allemaal op afstand plaatsvindt. Maar dat is een uitdaging die ik graag aanga. In de komende periode ga ik aan de slag met het opstellen van een wijkplan waarin de aandachtsgebieden uit de eerder gevoerde gesprekken met u als wijkbewoner of wijkpartner meegenomen worden. Ons gezamenlijke doel is om Meerzicht nog prettiger te maken.

  Lees meer
 • Jan Tukker, complexbeheerder Vidomes

  Jan Tukker

  Mijn naam is Jan Tukker, complexbeheerder namens Vidomes in de Waterbuurt in de wijk Meerzicht. Als complexbeheerder ben ik het aanspreekpunt voor de bewoners van het Moer-, Kruis-, Dijk- en Binnenwater en verzorg ik het dagelijks beheer van deze complexen. Ik voer gesprekken met bewoners, hou toezicht binnen en op directe woonomgeving van de complexen en controleer de kwaliteit van de complexen. Daarnaast signaleer ik verbeterpunten en lever voorstellen aan met betrekking tot de complexen.

 • Elly Hengeveld - Sociaal Makelaar Palet Welzijn

  Met vragen over activiteiten voor 55-plussers in de wijk Meerzicht kunt u contact met mij opnemen. Ik ben op de hoogte van het aanbod en kan u zo nodig adviseren. Wij bieden activiteiten aan in Dienstencentrum Albrandswaard. Deze activiteiten zijn gratis of tegen betaling van contributie te bezoeken. Met de bonnen van de ZoetermeerPas kunt u korting krijgen op deelname aan een groot aanbod aan activiteiten. Komt u gerust eens een kijkje nemen of doe een gratis proefles.

  Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag. U kunt mij bereiken via telefoonnummer 088-023 4242 of via e-mail e.hengeveld@paletwelzijn.nl. Voor meer informatie: www.paletwelzijn.nl.

 • Gabriëlle Bosman, combinatiefunctionaris sport

  Gabriëlle Bosman

  Ik werk als combinatiefunctionaris sport in de wijk Meerzicht. Op alle basisscholen van Zoetermeer, dus ook in Meerzicht, bieden we activiteiten aan zoals sportieve pauzes, sport op school lessen en buitenschoolse sportlessen. We zijn betrokken bij de organisatie van sportdagen, de buitenspeeldag en nog veel meer. Ook op speelboerderij Het Buitenbeest worden regelmatig sportieve activiteiten verzorgd. Verder proberen we zo veel mogelijk sportverenigingen in contact te brengen met de scholen en de kinderen die graag willen sporten.

  Lees meer
 • Gioia Conte, Sociaal Cultureel Werker PiëzoCentrum Meerzicht

  Gioia Conte

  Ik ben sociaal cultureel werker bij Stichting Piëzo voor de wijk Meerzicht en coördineer PiëzoCentrum Meerzicht. Piëzo is een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen in de gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Dit kan door meedoen aan activiteiten, cursussen en opleidingen of door het doen van vrijwilligerswerk in het PiëzoCentrum of bij partners in de wijk. Piëzo houdt zich bezig met wijkgerichte participatie.

  Lees meer
 • Kirsten Broekhuis en Adèle Kuik, cliëntondersteuners MEE

  Kirsten Broekhuis en Adèle Kuik

  Wij, Kirsten Broekhuis en Adèle Kuik zijn cliëntondersteuners in de wijk Meerzicht. Soms zijn er momenten in het leven waarop het allemaal niet zo lekker loopt. Dan is het goed om te weten dat u bij MEE terecht kunt. MEE is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving.

  Lees meer
 • Corina Benschop - cliëntondersteuner

  Corina Benschop

  Als cliëntondersteuner in de wijk Meerzicht, ben ik er voor de zelfstandig wonende senioren (55+) en hun naasten. Wanneer er vragen of problemen zijn denk ik graag mee en geef informatie en advies over wonen, zorg, welzijn en financiën. Mogelijk liggen er oplossingen binnen handbereik, maar wanneer dit niet het geval blijkt zoeken we samen naar een passend hulpaanbod bij andere organisaties. Een goede samenwerking met zorg- en hulpverleners in de wijk en omgeving vind ik daarom erg belangrijk. Iedere donderdagochtend is er een inloopspreekuur van 10.00-11.00 uur op Albrandswaard 1. Voor telefonisch contact of het maken van een afspraak, ben ik rechtstreeks te bereiken op telefoonnummer 088-023 4211 of via e-mail c.benschop@paletwelzijn.nl. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.

 • Miranda Löbker, Praktijkverpleegkundige SGZ

  Miranda Sternal

  Als praktijkverpleegkundige werk ik vanuit de huisartsenpraktijk in Meerzicht. Op individueel niveau vervul ik in nauwe samenwerking met de huisarts, een regiefunctie in het begeleiden en ondersteunen van vooral kwetsbare ouderen bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoeningen en beperkingen en bij de overgang tussen de eerste en de tweede lijn.

  Lees meer
 • Eveline Bon - wijkcoach (Kwadraad)

  Eveline Bon

  Als wijkcoach van Meerzicht ben ik het eerste meldpunt waar zorgen gemeld mogen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen ga ik op huisbezoek of spreek ergens anders af om de problemen samen met de cliënt aan te pakken of doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

  Lees meer
 • Deborah van der Bol, ambulant hulpverlener Impegno Zoetermeer

  Impegno bied tijdelijke zorg aan mensen en gezinnen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. We zijn laagdrempelig en we werken ambulant: we komen naar de cliënt of het gezin toe en we laten niet snel los.

  Lees meer
 • Veerle Broer, Coördinator Mantelzorgondersteuning ZoSamen Palet Welzijn

  Mijn naam is Veerle Broer en ik ben Coördinator Mantelzorgondersteuning bij ZoSamen Palet Welzijn. Ik ben er voor iedereen met vragen rondom mantelzorg en coördineer samen met mijn collega de mantelzorgondersteuning. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik te bereiken via telefoonnummer 06-27291464 en e-mail v.broer@paletwelzijn.nl.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert