Opknappen Bossenbuurt Park

Home > Meerzicht > Projecten in Meerzicht > Opknappen Bossenbuurt Park

Opknappen Bossenbuurt Park

Vergroot afbeelding: park bij Fonteinbos

Wellicht heeft u er al iets van gemerkt of gehoord, het Bossenbuurt Park wordt opgeknapt. Op verschillende plekken in het park zijn al diverse snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. En er gaat nog veel meer gebeuren om het park op te knappen.

Start werkzaamheden

Naar aanleiding van het Inrichtingsplan 'Opknappen Bossenbuurt Park' start Hoek Hoveniers in week 38 (18 september) met de werkzaamheden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden halverwege week 50 (15 december) afgerond zijn.

De werkzaamheden worden gecoördineerd door Hoek Hoveniers (www.hoekhoveniers.nl). Kijk voor een overzicht van de werkzaamheden in het inrichtingsplan. Hoek Hoveniers is sinds 1 maart 2015 belast met het integraal onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Buytenwegh De Leyens en Meerzicht.

Hoek Hoveniers kan overlast niet helemaal voorkomen, maar ze proberen dit zoveel mogelijk te beperken.

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, kunt u mailen naar de heer Van der Ende via zoetermeerwest@hoekhoveniers.nl.

Start voorbereidingen voor de uitvoering in najaar 2017

In de periode 23 maart tot en met 7 april 2017 is er gelegenheid geweest om over het voorgestelde inrichtingsplan 'Opknappen Bossenbuurt Park' vragen te stellen.

Vanaf 10 april 2017 is het inrichtingsplan definitief akkoord en wordt gestart met de benodigde voorbereidingen om het inrichtingsplan 'Opknappen van het Bossenbuurt Park' te kunnen gaan uitvoeren. Daarbij worden kapvergunningen aangevraagd voor het kappen van de aangemerkte bomen (zie ook het kopje 'Volgen van de kapvergunning').

Naar verwachting kan met de uitvoering worden gestart in het najaar van 2017.

Wat gaat er gebeuren?

Naast de snoeiwerkzaamheden, gaan we in het park dit najaar op verschillende plekken aan het werk. Onder anderen knappen we de beplanting rondom de flats van het Alferbos, Belvédèrebos, Fonteinbos en Haagsebos op. En we vervangen de zieke en slechte bomen in het hele park voor verschillende nieuwe bomen. Aan de kop van de vijver, ter hoogte van het Belvédèrebos, komt een natuurvriendelijke oever met bloemen, een wandelpad, bankjes, knotwilgen en berkenbomen. Ook de paden worden waar nodig opgeknapt.

In het inrichtingsontwerp ziet u alle punten die we in het park aanpakken. Bij het ontwerp horen 5 bijlagen. In deze bijlagen ziet u welke beplanting in het park wordt geplant en welke beplanting wordt behouden.

Samen met bewoners in overleg

De plannen voor het opknappen van het Bossenbuurt Park is op diverse momenten met buurtbewoners besproken. Op 1 december 2016 hebben we met een groep belanghebbenden van het Park besproken wat er allemaal opgeknapt wordt in het park. In januari dit jaar is met bewoners uit de buurt bekeken wat er aan de verlichting kan worden verbeterd. In februari is met bewoners van diverse flats besproken, welke beplanting kan blijven staan en wat er wordt vervangen (zie ook bijlage 3).

Inrichtingsontwerp opknappen Bossenbuurt Park

De punten die door bewoners zijn aangegeven en besproken, zijn waar nodig verder door de gemeente bekeken en afgewogen. Alles bij elkaar heeft dit tot het inrichtingsontwerp voor het opknappen van het park geleid.

Heeft u vragen?

Voor vragen over het opknappen van het Bossenbuurt Park kunt u terecht bij projectenstadsbeheer@zoetermeer.nl of de Wijkpost Meerzicht.

Volgen van de kapvergunning

Het kappen van bomen moet de gemeente bekend maken. Dit doen wij op www.officielebekendmakingen.nl. In de app Omgevingsalert of na aanmelding bij de e-mailservice van de overheid kunt u de aanvraag en de verleende beschikking op de kapaanvraag volgen. Hier leest u hoe u bezwaar kunt maken tegen het kappen van de bomen. Ook worden de kapvergunningen gepubliceerd in de gemeentepagina van het Streekblad.

Wijkpost Meerzicht

Open op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Op woensdag gesloten.

Albrandswaard 1
2716 DA Zoetermeer

Telefoon: 079-346 9003
E-mail: wijkpostmeerzicht@zoetermeer.nl

Kalender

22 feb: Informatieavond groot onderhoud Westergo

25 feb: Wandeling Natuurtuin

27 feb: Spreekuur wijkagenten

27 feb: Workshop Administratie en financiën

1 en 8 mrt: Opfriscursus verkeersregels

9 mrt: Fittest en beweegmarkt 55+

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert