Gebied Markt 10

Een deel van het oude stadhuis (adres Markt 10) is gesloopt.

De gemeente wil een kwaliteitsslag maken door van het Dobbegebied een aantrekkelijk Centraal Park midden in de stad te maken, met aandacht voor groen en open water zodat een levendige verblijfsplaats ontstaat. In combinatie met woningbouw ontstaat een kwalitatief hoogwaardig woon- en verblijfsgebied. 

Stand van zaken oktober 2021

Begin dit jaar heeft de gemeente aan drie ontwikkelaars gevraagd een ontwerp te maken, inclusief een bieding, voor twee hogere gebouwen met voorzieningen in de onderste bouwlagen, een ondergrondse parkeergarage onder de Markt en de inrichting van de Markt en een mini bos. In de zomer van 2021 heeft de gemeente de ingediende plannen van de drie partijen beoordeeld. Helaas bleken alle aanbiedingen boven de maximale kosten te liggen. Daarmee waren de aanbiedingen voor de gemeente onaanvaardbaar. Om er toch samen uit te komen heeft de gemeente de verkoopprocedure afgebroken en een vervolgprocedure gestart. De inschrijvers hebben een herziene aanbieding gedaan.

Bij de beoordeling van de inschrijvingen heeft de gemeente moeten vaststellen dat de inschrijvingen opnieuw boven budget liggen. Dit betekent dat de huidige procedure niet kan leiden tot gunning en een uitvoering van het plan Markt 10 e.o. De geplande participatie, die plaats zou vinden in januari 2022 gaat niet door nu het plan niet uitgevoerd zal worden. De gemeente denkt na over mogelijke vervolgstappen voor het project Markt 10 e.o. en zal deze aan de gemeenteraad voorleggen. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2022 zal gebeuren. Tot die tijd zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden. Zodra er meer bekend is over de vervolgstappen voor het project Markt 10 e.o. informeren wij u ook over participatie.

Achtergrond

In 2019 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor de herontwikkeling van Markt 10 en omgeving vastgesteld, bestaande uit de locaties Markt 10, Frankrijklaan / Reimsstraat en Markt / Frankrijklaan, inclusief de realisatie van een ondergrondse parkeergarage onder de Markt. Deze vindt u onderaan bij de te downloaden documenten. Ook is toen het schetsontwerp Centraal Park vastgesteld, waar de Markt onderdeel van uitmaakt.

De gemeenteraad heeft op 13 juli 2020 besloten budget beschikbaar te stellen voor de aanbesteding voor twee woongebouwen met voorzieningen op de begane grond, de parkeergarage en de inrichting van de openbare ruimte. De raad heeft dit onderwerp als ‘groot project’ benoemd. Bekijk de besluitvorming in de raadsvergadering van 13 juli 2020.

Woningbouwopgave

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt toe. De gemeente heeft afgesproken in Zoetermeer 700 woningen per jaar bij te bouwen. In totaal komen er de komende tien tot vijftien jaar 10.000 woningen bij en de gemeente onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot 16.000 extra woningen. De wens is om op deze locatie woningbouw te realiseren en zo in het centrum een deel van de benodigde woningen te realiseren.

E-mailnieuwsbrief ontvangen?

Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied rond de Dobbe? Dan kunt u zich via de mail aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief, vermeld daarbij 'e-mailnieuwsbrief Markt 10/Centraal Park Dobbe'.

binnenstad@zoetermeer.nl

Evaluatie participatie Markt 10

De participatie over Markt 10 (uit de periode 27 november tot 15 december 2019) is geëvalueerd met een vragenlijst. Op dinsdag 14 april 2020 heeft het college de rapportage van de evaluatie van de participatie over Markt 10 verzonden aan de gemeenteraad. De rapportage Evaluatie samenspraak Markt 10 is te vinden onderaan deze pagina bij de documenten. 

Plannen voor omgeving Dobbe

www.zoetermeer.nl/dobbe

Vragen?

Uw eventuele vragen kunt u ons mailen, vermeld daarbij 'Markt 10'. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

binnenstad@zoetermeer.nl

Documenten