Kinderen leren zorgen voor hun omgeving, dat is het doel van onderwijs over natuur en milieu. Natuurbeleving en ervaringen opdoen staan daarbij voorop.

Basisscholen

Voor alle groepen van de basisschool worden lessen georganiseerd. Vrijwilligers van natuur- en milieuorganisaties verzorgen gastlessen over bijvoorbeeld vogels, egels, paddenstoelen en energie(besparing). Deze lessen vinden plaats in een park, in de omgeving van de school of in de klas. Op de boerderijen is er een doe-het-zelfles over jonge dieren voor kleuters en bodemdieren voor groep 3/4. Er zijn schooltuinlessen voor groep 5 op de wijktuinen. Ook zijn er lessen/excursies in het kader van het zwerfafvalproject en Groen doet Goedproject.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 14 079 of vul het contactformulier in.

Contactformulier

Wijktuinen

Kinderen van groep 5 krijgen les op de wijktuinen. Ze komen van april tot de herfstvakantie een uur per week naar de tuin. Kinderen leren zaaien, planten en oogsten en ook een en ander over de kringloop in de natuur. Onderwerpen als bodem en bodemdieren, composteren, planten en zaadverspreiding, het weer komen aan bod.

www.zoetermeer.nl/wijktuinen

Groen adopteren

Scholen kunnen stukjes groen adopteren die in de buurt van de school liggen. Ze kunnen worden ingericht als leer-, speel-, pluk- of gebruiksnatuur.

www.zoetermeer.nl/adoptiegroen

Natuurlijk! Onderwijs

U kunt lesmateriaal reserveren over natuur en milieu. Het online programma Natuurlijk! Onderwijs bestaat bijvoorbeeld uit lessen op de schooltuinen en stadsboerderijen, en gastlessen door natuur- en milieuorganisaties.

Inschrijven voor lesmateriaal kan alleen via de digitale gids van Natuurlijk! Onderwijs. Iedere school of schoollocatie heeft zijn eigen inloggegevens. Het wachtwoord en inlogcode van uw schoollocatie is op school bekend.

Naar gids Natuurlijk! Onderwijs

Voortgezet onderwijs

Jongeren leuke en leerzame ervaringen bieden in hun eigen leefomgeving. Natuurbeleving, duurzaamheidsdilemma's en werken met echte opdrachten en opdrachtgevers staan daarbij voorop.

Door leerlingen onderzoek te laten doen in hun eigen omgeving, raken zij betrokken bij deze omgeving. Ze zullen er dan ook meer zorg voor hebben. Deze zorgzaamheid, aangevuld met kennis en kunde, stelt leerlingen in staat om nu en later verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot een duurzame ontwikkeling.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 14 079 of gebruik maken van het contactformulier.

Contactformulier

Projecten voor voortgezet onderwijs

De gemeente biedt ondersteuning bij projecten voor voortgezet onderwijs, zoals:

  • het opzetten van een onderzoeksproject
  • het vinden van een goede onderzoeksplek in de buurt van de school
  • hulp aan leerlingen bij het uitvoeren van een onderzoek
  • het organiseren van een excursie

Ook kunnen docenten van het voortgezet onderwijs bij de gemeente terecht voor stadsspecifieke lokale kennis, algemene kennis van natuur, milieu en duurzaamheid en advies over het integreren van deze thema's in het onderwijs.

Aanbod maatschappelijke stages

Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen kiezen uit verschillende maatschappelijke stages op het gebied van natuur en milieu.