Om bedrijven meer financiële ademruimte te geven is besloten om de terugbetalingsdatum 6 maanden uit te stellen, van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022.

Als u eerder dit jaar één of meerdere lening(en) bedrijfskapitaal in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ontvangen heeft van de gemeente Zoetermeer, dan hebben wij u in de toekenningsbrief laten weten dat de aflossing per 1 juli 2021 start. Daarnaast heeft u, als u vóór december 2020 een lening bedrijfskapitaal heeft ontvangen, in de week van 9 december 2020 een vooraankondiging ontvangen over de start van de betalingen van de rente en aflossing per 1 januari 2021. Dit is veranderd.

Om bedrijven meer financiële ademruimte te geven is besloten om de terugbetalingsdatum 6 maanden uit te stellen, van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022.

Wat zijn de wijzigingen?

De verplichting om de lening terug te betalen vangt voor bestaande en nieuwe leningen aan op 1 januari 2022.

De looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) van bestaande en nieuwe leningen wordt verlengd van 3,5 naar 5 jaar (60 maanden).

Gedurende de maanden januari 2021 tot en met december 2021 wordt geen rente opgebouwd op bestaande en nieuwe leningen.

Bent u wel in staat om eerder over te gaan tot terugbetaling van het bedrijfskapitaal? Dan bent u vrij om dit te doen.

In week 25 heeft de gemeente Zoetermeer een brief aan ondernemers gestuurd die een bedrijfskrediet hebben ontvangen om hen te informeren over bovenstaande.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met onze afdeling Verhaal en Terugvordering via 14 079 of door een mail te sturen naar verhaalenterugvordering@zoetermeer.nl.