Om bedrijven meer financiële ademruimte te geven is besloten om de terugbetalingsdatum 6 maanden uit te stellen, van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle leningen, ongeacht het moment van verstrekking.

Als u eerder dit jaar één of meerdere lening(en) bedrijfskapitaal in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ontvangen heeft van de gemeente Zoetermeer, dan hebben wij u in de toekenningsbrief laten weten dat de aflossing per 1 januari 2022 start. Daarnaast heeft u in de week van 15 november 2021 een vooraankondiging ontvangen over de start van de betalingen van de rente en aflossing per 1 januari 2022. Dit is veranderd.

Om bedrijven meer financiële ademruimte te geven is besloten om de terugbetalingsdatum 6 maanden uit te stellen, van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022.

Wat zijn de wijzigingen?

De verplichting om de lening terug te betalen vangt voor bestaande en nieuwe leningen aan op 1 juli 2022.

De looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) van bestaande en nieuwe leningen wordt met één jaar verlengd, van 5 naar 6 jaar.

Gedurende de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 wordt geen rente opgebouwd op bestaande en nieuwe leningen.

Bent u wel in staat om eerder over te gaan tot terugbetaling van het bedrijfskapitaal? Dan bent u vrij om dit te doen.

In week 46 heeft de gemeente Zoetermeer een brief aan ondernemers gestuurd die een bedrijfskrediet hebben ontvangen om hen te informeren over bovenstaande.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met onze afdeling Verhaal en Terugvordering via 14 079 of door een mail te sturen naar verhaalenterugvordering@zoetermeer.nl.