Sinds het verbod op lachgas vinden we steeds vaker lachgascilinders in de openbare ruimte. Ze worden op straat en in parken gedumpt of bijgeplaatst bij ondergrondse containers. Ook worden ze weggegooid bij het afval. Dit is een probleem, want hierdoor ontstaan onveilige situaties.

Als lachgascilinders onder druk komen te staan of hevig verhit worden, kunnen ze ontploffen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de druk in vuilniswagens en de hitte van afvalverbrandingsovens. Dit is gevaarlijk voor onze medewerkers en heeft landelijk al voor ruim 30 miljoen euro schade aangericht. Het probleem is zo groot, dat zelfs op Europees niveau gekeken wordt naar oplossingen voor dit probleem.

Niet weggooien, wel wegbrengen

Om een veilig werksituatie voor onze werknemers te creëren is het daarom nu mogelijk om lachgascilinders zonder problemen in te leveren bij het Zelfbrengdepot aan de Argonstraat. Gooi uw lachgascilinder dus niet weg, maar lever 'm in. Zo zorgen lachgascilinders niet voor onnodige schade en onveilige situaties voor onze collega's.