Heeft u in 2021 een vergunning (ontheffing) gekregen voor het leggen van een laadkabel voor een elektrische auto vanaf de woning naar de straat? Of u heeft voor 1 juli 2021 hiervoor een investering gedaan? Dan kunt u deze vergunning in 2022 ook weer aanvragen.

Wat u moet weten

Voor het aanvragen van een vergunning moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft al eerder een vergunning gehad.
 • U heeft voor 1 juli 2021 een investering gedaan voor het gebruik van een laadvoorziening vanaf de woning naar uw auto. En u heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen.
 • U heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein zoals een parkeerplaats of garage. 
 • U heeft in 2021 een vergunning aangevraagd. En deze aanvraag heeft u voor 1 juli 2021 ingediend.
 • U kunt via een factuur en bankafschrift laten zien dat u voor 1 juli 2021 geïnvesteerd heeft. De investering is uitsluitend bestemd voor het gebruik van een laadvoorziening vanaf de woning naar uw auto.

Bovenstaande betekent dat u geen ontheffing krijgt als u na 1 juli 2021 geïnvesteerd heeft in een laadvoorziening.  

Aanvragen

U kunt van 17 januari tot en met 31 maart 2022 een vergunning aanvragen. 

Laadkabel elektrische auto, vergunning aanvragen

Kosten

OmschrijvingKosten
Laadkabel voor elektrische auto, vergunning€ 180,02

 Voorwaarden bij het verlenen van een vergunning

 1. De kabel mag uitsluitend worden neergelegd op een bij de woning gelegen voetpad of trottoir of een openbare ruime waarop slechts voetgangers mogen zijn. Het is niet toegestaan de kabel over een (brom-)fietspad of een rijbaan voor ander wegverkeer neer te leggen, tenzij de betreffende openbare ruimte deel uitmaakt van een (woon)erf.
   
 2. Van de vergunning mag uitsluitend gebruik worden gemaakt ingeval de vergunninghouder beschikt over een eigen stroombron met een aardlekschakelaar en wanneer gebruik wordt gemaakt van uitsluitend de oplaadkabel die bij de oplader van de auto wordt geleverd.
   
 3. In de bedoelde kabel mogen (dus) geen (aansluit)koppelingen aanwezig zijn: de kabel moet uit één geheel bestaan (wanneer de in sub b beschreven kabel korter is dan de afstand tussen de stroombron en de plaats waar de auto kan worden geparkeerd, kan de auto (dus) niet met de eigen stroomkabel op die plaats worden opgeladen: zie ook de volgende voorwaarde).
   
 4. De op te laden auto moet tijdens het opladen geparkeerd worden in een aanwezig parkeervak of op openbare ruimte langs de weg waarop auto’s mogen worden geparkeerd.
   
 5. Uit de vergunning en de hiervoor vermelde voorwaarden mag de vergunninghouder op generlei wijze afleiden, dan wel het recht ontlenen of doen gelden, dat hij of zij daarmee de beschikking krijgt over een “eigen parkeerplaats” voor zijn of haar auto op de openbare ruimte.
   
 6. De kabel moet -wanneer en voor zover dat mogelijk is- haaks over de openbare ruimte worden aangelegd en moet daarbij over de gehele lengte waarop de kabel op de openbare ruimte ligt, zijn afgedekt met een rubberen mat die van dusdanig goede kwaliteit is dat voetgangers er op geen enkele wijze hinder of overlast van ondervinden.
   
 7. Daarbij moet worden voorkomen dat de mat als gevolg van een te korte kabel omhoog wordt getrokken en daarbij mag voorts op de openbare ruimte geen deel van de kabel liggen dat niet met een rubberen mat is afgedekt.
   
 8. In geval een aparte voorziening voor het opladen van de auto nodig is (bijvoorbeeld wanneer de stekker van de kabel niet in een normaal stopcontact past), kan het nodig zijn een specifieke stroombron voor het opladen te plaatsen (de kosten daarvan zijn voor de aanvrager van de vergunning): in dat geval mag zo’n voorziening niet op de openbare weg worden geplaatst.
   
 9. De kabel en de afdekmat moeten weer worden opgeruimd zodra het opladen van de auto voltooid is.
   
 10. De vergunninghouder moet al hetgeen doen dat in redelijkheid mag worden verlangd om schade aan gemeente-eigendommen te voorkomen (zie ook 1) en moet eventuele aanwijzingen van de gemeentelijke beheerders stipt en onmiddellijk opvolgen.
   
 11. De vergunninghouder erkent met gebruikmaking van deze vergunning de aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele schade die personen leiden als gevolg van de aanwezigheid van de oplaadkabel met de afdekmat op de openbare ruimte (zie ook 1 en 2).
   
 12. In samenhang met voorwaarde j moet de vergunninghouder de gemeente met onder meer op foto vastgelegd beeldmateriaal informeren over de wijze waarop aan de verleende vergunning uitvoering is gegeven; de hier bedoelde informatie kan per e-mail worden gezonden naar het e-mailadres: verkeersmeldingen@zoetermeer.nl.
   
 13. De vergunning is niet overdraagbaar.