Kiezers die door hun lichamelijke gesteldheid niet in staat zijn om zelf te stemmen, mogen hulp krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slechtziende of blinde kiezers of mensen met de ziekte van Parkinson. Deze kiezers mogen in het stemhokje hulp krijgen bij het stemmen door een medewerker van het stembureau of door iemand naar eigen keuze.

Stemmen door kiezers met een visuele beperking

In Zoetermeer hebben we in het Stadhuis een stembureau ingericht voor de kiezer met een visuele beperking. Dit betekent dat in het stembureau:

  • Voelbare geleidelijnen zijn aangebracht op de vloer. Deze lijnen geven de weg aan naar de stemtafel, het stemhokje en stembus.
  • Een soundbox (audio-ondersteuning) en stemmal in het stemhokje aanwezig zijn. Vanuit de soundbox leest een stem de partijen en kandidaten voor. Deze stem legt ook uit hoe u het stembiljet invult met de mal die hier overheen ligt. De mal is een houten omhulsel dat om het stembiljet heen zit. Door gaatjes in de mal, kunt u het juiste bolletje inkleuren op het stembiljet.
  • Waterbakken staan voor hulphonden.

De aanwezige stembureauleden kunnen u altijd helpen wanneer u dat wilt. U vindt dit stembureau op 15 maart 2023 in het Stadhuis, ingang Perron Stadhuis. Het stembureau is open voor alle kiezers.

In alle andere stembureaus in Zoetermeer kunt u een loep met verlichting gebruiken.

Uitleg over het stemmen (film)

Toegankelijkheid stembureaus

Meer informatie over de toegankelijkheid van de stembureaus:

Stembureaus in Zoetermeer, inclusief toegankelijkheid