De structurele meerjarige financiële situatie van de gemeente Zoetermeer blijft onverminderd zorgelijk. 2021 wordt afgesloten met een ‘positief’ resultaat, maar dit geeft een vertekend beeld. Activiteiten werden doorgeschoven omdat deze door de coronapandemie niet door konden gaan. Daardoor schuiven ook de kosten voor deze activiteiten door. Daarnaast heeft de gemeente aan het eind van het jaar eenmalig een extra bedrag van het rijk ontvangen om de kosten van Covid-19 te betalen. De kosten van de Zorg, waaronder Wmo en Jeugd, bleven ook in 2021 erg hoog. Mede omdat gemeenten vanuit het rijk niet genoeg betaald worden voor de verplichte taken die zij op het gebied van jeugdzorg moeten uitvoeren, blijft de druk op de financiën groot.

Wethouder Jan Iedema (Financiën): 'We sluiten 2021 af met een 'positief' rekeningresultaat van € 15,3 miljoen. Maar dat is positief tussen aanhalingstekens, omdat dit resultaat een vertekend beeld geeft. Door Covid-19 konden we niet alle plannen uitvoeren. Dit betekent dat ze doorschuiven naar 2022. Zo is er bijvoorbeeld minder beroep gedaan op de leenbijstand, is er minder gebruik gemaakt van de Zoetermeerpas en kon een deel van de evenementen niet doorgaan. Bovendien bleek aan het einde van het jaar dat de bijdrage van het rijk voor onder andere Covid-19 veel hoger was dan verwacht. Die vergoeding is echter maar eenmalig, waardoor de uitdaging om jaarlijks een sluitende begroting op te leveren niet kleiner is geworden.'

Krachten bundelen en ondersteuning bieden

Alle beperkende maatregelen, zoals een lockdown, waren enorm en grootschalig. De beperkingen, zoals een avondklok en sluiting van voorzieningen, zorgden voor meer eenzaamheid en somberheid. Voor jong en oud. Toch bleek Zoetermeer ook in 2021 vastberaden om de krachten te blijven bundelen en ondersteuning aan elkaar te bieden. Niet alleen de culturele sector bundelde haar krachten. Ook de versterkte samenwerking tussen welzijn- en medische zorgpartners liet kracht en verbondenheid zien. Op het gebied van onderwijs zijn mooie stappen gezet en is volop ingezet op een doorlopende leerlijn in vier sectoren. Met 'Entree maak het mee' en het ondertekenen van het stadsbouwakkoord zet Zoetermeer zich in voor wonen en bouwen in en ontwikkelen als stad in geheel.

De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening in de commissievergadering van 7 juni 2022 en in het resultatendebat op 13 juni 2022.