Zorgvuldige behandeling van uw gegevens

Home > Inwoners > Zorgvuldige behandeling van uw gegevens

Zorgvuldige behandeling van uw gegevens

De gemeente legt uw persoonsgegevens vast, raadpleegt ze en kan ze aan bepaalde instanties verstrekken. Het voordeel hiervan is dat u de gegevens niet steeds opnieuw hoeft op te geven.

De gemeente behandelt al uw gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Zij moet zich bovendien houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet zijn regels opgenomen over het verwerken van de persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op www.cbpweb.nl.

Op werk.nl kunt u zelf de persoonsgegevens bekijken die van u bekend zijn bij het UWV en de gemeente. Kijk hiervoor op de pagina Gegevens inzien.

Als u een bijstandsuitkering krijgt, hebt u daarnaast het recht om uw dossier in te zien. Vraag uw klantmanager naar de regels hiervoor.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.