Meldpunt Bezorgd

Home > Inwoners > Zorg meldpunten > Meldpunt Bezorgd

Meldpunt Bezorgd

Maakt u zich ernstig zorgen over iemand? Wilt u iets melden voordat een situatie uit de hand loopt? Neem dan contact op met Meldpunt Bezorgd Zoetermeer. U kunt een melding maken of u kunt bellen voor advies. Het meldpunt is er voor alle inwoners van Zoetermeer.

U kunt het Meldpunt Bezorgd Zoetermeer bellen als u zich ernstig zorgen over iemand maakt. Iemand met psychosociale problemen die hulp nodig heeft maar zelf geen stappen zet. Het kan om allerlei problemen gaan: verslaving, vervuiling, verwaarlozing, eenzaamheid... Vaak is er sprake van een combinatie hiervan. Bijvoorbeeld een inwoner van Zoetermeer die drankverslaafd is, zichzelf en zijn huis vervuilt en nauwelijks contacten heeft met de buurt.

Deskundig advies

Als u belt voor advies, geeft het Meldpunt Bezorgd u persoonlijk advies over wat u kunt doen om iemand te helpen. Wanneer u een melding maakt, wordt zo nodig contact gelegd met de persoon die is aangemeld, soms volgt een huisbezoek. Vanuit het Meldpunt Bezorgd wordt onderzocht wat er speelt en welke instantie het best kan helpen om de situatie op te lossen. Een belangrijke eerste stap is om de persoon die hulp nodig heeft deze ook te laten accepteren.

Hulp op maat

Als hulp wordt geaccepteerd, draagt het Meldpunt Bezorgd de begeleiding over aan één of meerdere hulpverleningsorganisaties, zoals schuldhulpverlening, verslavingszorg, maatschappelijk werk, thuiszorg of psychiatrie. Deze instanties zorgen voor de uiteindelijke hulp die nodig is.

Bereikbaarheid

Meldpunt Bezorgd Zoetermeer is bereikbaar via telefoonnummer 070-353 7291. Op werkdagen van 9.00-17.00 uur. Of kijk voor informatie op www.ggdhaaglanden.nl. U kunt eventueel het Meldpunt Bezorgd anoniem bellen.

LET OP: vanaf 1 januari 2020 verandert het telefoonnummer van Meldpunt Bezorgd. Wij houden u via deze website op de hoogte.

Crisissituatie

Meldpunt Bezorgd is niet bedoeld voor crisissituaties. Hiervoor belt u de politie op 0900-8844 of 112.