Zoetermeerveilig.nl

Home > Inwoners > Zoetermeerveilig.nl

Zoetermeerveilig.nl

logo ZoetermeerVeilig.nlVeiligheid is een basis om prettig te wonen, werken en recreëren. De gemeente doet er dan ook alles aan om Zoetermeer een veilige stad te maken en te houden. Uiteraard doet de gemeente dat niet alleen. Zij werkt daarmee samen met de politie, de brandweer, het openbaar ministerie en allerlei andere instanties die zich bezighouden met veiligheid.

Veiligheid maak je tenslotte samen!

Actueel

Melden stille en enge plekken

Tot en met 31 januari 2019 via het meldingenformulier.

Subsidie inbraakbeveiliging

Subsidie inbraakbeveiliging voor de laatste keer van start

Actualiseren veiligheidsbeleid

Het online samenspraaktraject is afgerond. U kunt zich via doemee.zoetermeer.nl aanmelden voor het eindverslag.

Stemmen voor vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling

Het online gedeelte van de samenspraak is afgerond.

Meer informatie