Zoetermeerveilig.nl

Home > Inwoners > Zoetermeerveilig.nl

Zoetermeerveilig.nl

logo ZoetermeerVeilig.nlVeiligheid is een basis om prettig te wonen, werken en recreëren. De gemeente doet er dan ook alles aan om Zoetermeer een veilige stad te maken en te houden. Uiteraard doet de gemeente dat niet alleen. Zij werkt daarmee samen met de politie, de brandweer, het openbaar ministerie en allerlei andere instanties die zich bezighouden met veiligheid.

Veiligheid maak je tenslotte samen!

Actueel

Zoetermeer gaat een aantal regels in de Plaatselijke Verordening aanpassen

De gemeente gaat de Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer (APV) op een aantal punten aanpassen. Maar voordat de gemeenteraad daarover beslist, vraagt de gemeente eerst om uw mening. Op doemee.zoetermeer.nl vindt u de acht belangrijkste aanpassingen en kunt u hierop reageren. U heeft hiervoor de tijd tot en met donderdag 27 mei 2021.

De APV bestaat uit een verzameling van regels die ervoor zorgen dat de stad netjes, veilig en leefbaar blijft. Deze regels gelden voor iedereen binnen de gemeente Zoetermeer. Zo weet u wat wel of niet mag. Er staat bijvoorbeeld in dat u uw hond los mag laten lopen in bepaalde gebieden, dat u geen ballonnen mag oplaten en dat het veroorzaken van geluidshinder niet is toegestaan. Met enige regelmaat worden de regels aangepast en geactualiseerd. Nu ook.

Nieuwe regels APV

Eén van de nieuwe regels is het verbod op het bij zich dragen van messen, wapens en/of vergelijkbare voorwerpen. Ook zichtbare uitingen van verboden organisaties zijn straks niet meer toegestaan. Denk hierbij aan het dragen van clubkleding van een verboden motorclub. Daarnaast worden oliedrums nadrukkelijk genoemd bij het verbod op het gebruik van fakkels of vuurkorven als dit een beschadiging van de openbare ruimte tot gevolg heeft. Vooral gelet op de jaarwisseling.

Korte wapenstok voor Zoetermeerse handhavers

Zoetermeerse handhavers worden voor de duur van een jaar uitgerust met een korte wapenstok. Zoetermeer is daarmee één van de tien gemeenten die deelneemt aan de pilot van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).
Lees meer in het nieuwsbericht

Maatregelen Poortugaalstraat en omgeving

De gemeente heeft maatregelen genomen om de aanhoudende onrust en overlast in de Poortugaalstraat en omgeving te beëindigen. Buurtbewoners ervaren sinds geruime tijd overlast van jongeren. Het gaat daarbij om vernielingen, geluidsoverlast en ruzies. Inspanningen van diverse kanten om het tij te keren, zoals waarschuwen, in gesprek gaan, doorverwijzen naar de jongeren ontmoetingsplek, boden tot nu toe niet voldoende uitkomst.
Meer over de maatregelen

Meer informatie

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.