Zoetermeerveilig.nl

Home > Inwoners > Zoetermeerveilig.nl

Zoetermeerveilig.nl

logo ZoetermeerVeilig.nlVeiligheid is een basis om prettig te wonen, werken en recreëren. De gemeente doet er dan ook alles aan om Zoetermeer een veilige stad te maken en te houden. Uiteraard doet de gemeente dat niet alleen. Zij werkt daarmee samen met de politie, de brandweer, het openbaar ministerie en allerlei andere instanties die zich bezighouden met veiligheid.

Veiligheid maak je tenslotte samen!

Actueel

Inleveractie van wapens in Zoetermeer

In de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober 2021 doet Zoetermeer mee aan de landelijke inleveractie van wapens. Iedereen kan dan straffeloos zijn wapen inleveren bij politiebureaus. Om het wapenbezit tegen te gaan organiseren het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie en het OM deze inleveractie, waar alle gemeenten zich bij kunnen aansluiten. Ook Zoetermeer doet hieraan mee. Vooral jongeren worden aangemoedigd hun wapen in te leveren. Maar ook volwassenen kunnen hun wapens inleveren.

"Met deze wapeninleveractie hopen we ook bij te dragen aan meer bewustwording bij jongeren dat het niet normaal is om met een wapen de straat op te gaan. Dit zien we in Zoetermeer, net als in andere steden, steeds vaker. En dit is een heel zorgelijke ontwikkeling", zegt burgemeester Michel Bezuijen. "De opbrengst van de regionale wapeninleveractie in mei dit jaar was groot. Laten we hopen dat deze actie weer zo’n succes wordt. Want ieder ingeleverd wapen is er één minder op straat en verkleint de kans op een geweldsincident".

Messen, slag- en stootwapens

Het inleveren van messen, slag- en stootwapens tijdens de actieweek gebeurt anoniem. Er is dus geen risico dat u bestraft wordt voor wapenbezit. Deze wapens kunnen ingeleverd worden bij politiebureaus. U herkent ze als inleverpunt door de poster die op het raam geplakt is.

Vuurwapens en munitie

Voor het inleveren van een vuurwapen, munitie of explosieven moet een afspraak met de politie gemaakt worden via 0900 - 8844. De politie komt dan, in burgerkleding, bij u langs om het wapen op te halen. U kunt deze wapens dus niet anoniem inleveren. In principe wordt u niet vervolgd, omdat u deze wapens thuis had liggen. Wel voert de politie onderzoek uit om te bepalen of het vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf. In dat geval kunt u alsnog als verdachte aangemerkt worden.

Themabijeenkomst veiligheid Meerzicht

Woont u in Meerzicht en wilt u meepraten over de veiligheid in uw wijk? Meld u dan aan voor de themabijeenkomst veiligheid in Meerzicht op woensdag 13 oktober 2021 om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in Snowworld aan de Buytenparklaan 30 in Zoetermeer.

Tijdens de avond kunt u in kleine groepen in gesprek met de burgemeester, de wijkwethouder en de teamchef van de politie. Inwoners kunnen ervaringen delen en aangeven wat beter kan op het gebied van veiligheid. Ook wordt er ingegaan op de veiligheidsaanpak tot nu toe en preventie. Thema's die aan bod komen zijn jeugd, woonoverlast, aanpak/preventie en handhaving.

Aanmelden

Voor een goede voorbereiding van de avond, vragen we u om zich van te voren aan te melden. Aanmelden kan via buurtpreventie@zoetermeer.nl. Kijk op www.zoetermeer.nl/meerzicht voor het programma en de gespreksrondes.

Meer informatie

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.