Zoetermeer 2040

Home > Inwoners > Zoetermeer 2040

Zoetermeer 2040

Zoetermeer staat voor belangrijke keuzes

Onderzoek naar de staat van Zoetermeer stelt de gemeente voor belangrijke keuzes over hoe we willen wonen, werken en samenleven. De afgelopen jaren is een trend ontstaan waarbij Zoetermeer ten opzichte van andere, met name omringende, gemeenten slechter scoort op gebieden als woonaantrekkelijkheid en sociaal economische positie.

Ter voorbereiding op de omgevingsvisie Zoetermeer 2040, heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de Staat van Zoetermeer en haar positie in Nederland en binnen de regio. Het onderzoek richtte zich op zowel sociale, economische als fysieke aspecten. De resultaten laten onder andere op het gebied van woonaantrekkelijkheid en de sociaaleconomische positie een dalende trend zien ten opzichte van het nationaal gemiddelde en ten opzichte van de regio.

Confronterend, maar herkenbaar

Het college vindt de resultaten verhelderend: 'De cijfers bevestigen wat in de stad al langere tijd zichtbaar is; sommige wijken beginnen sleets te raken en de tekorten in het sociaal domein worden zichtbaar. Door het onderzoek zijn de verbanden voor iedereen duidelijker geworden. Dit inzicht zorgt ervoor dat we beter weten waar mogelijke kansen en kwetsbaarheden zitten. Met deze feiten en de cijfers op tafel kunnen we weloverwogen kiezen waar we de komende 20 jaar aan moeten werken. Een trend over de afgelopen 20 jaar verander je weliswaar niet met één druk op de knop, maar het onderzoeksrapport biedt de inzichten en aanknopingspunten om de trend te veranderen.'

Hoe verder?

Gezien de huidige situatie heeft het college voorgesteld aan de raad om nader met elkaar in gesprek te gaan over het moment waarop op een passende wijze invulling aan het debat kan worden gegeven.

Wat is Zoetermeer 2040?

Zoetermeer 2040 is de toekomstvisie voor de stad. Het schetst zowel een integraal lange termijn perspectief voor sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen als de manier waarop bestuur en samenleving aan deze toekomst van de stad gaan samenwerken. Zoetermeer 2040 is ook de Omgevingsvisie voor Zoetermeer.

Wilt u meer weten over de Staat van Zoetermeer?

Documenten

Alle documenten zijn in pdf-formaat.

Zie ook

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.