Zoetermeer 2040

Home > Inwoners > Zoetermeer 2040

Zoetermeer 2040

Zoetermeer staat voor belangrijke keuzes

Onderzoek naar de staat van Zoetermeer stelt de gemeente voor belangrijke keuzes over hoe we willen wonen, werken en samenleven. De afgelopen jaren is een trend ontstaan waarbij Zoetermeer ten opzichte van andere, met name omringende, gemeenten slechter scoort op gebieden als woonaantrekkelijkheid en sociaal economische positie.

Ter voorbereiding op de omgevingsvisie Zoetermeer 2040, heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de Staat van Zoetermeer en haar positie in Nederland en binnen de regio. Het onderzoek richtte zich op zowel sociale, economische als fysieke aspecten. De resultaten laten onder andere op het gebied van woonaantrekkelijkheid en de sociaaleconomische positie een dalende trend zien ten opzichte van het nationaal gemiddelde en ten opzichte van de regio.

Confronterend, maar herkenbaar

Het college vindt de resultaten verhelderend: 'De cijfers bevestigen wat in de stad al langere tijd zichtbaar is; sommige wijken beginnen sleets te raken en de tekorten in het sociaal domein worden zichtbaar. Door het onderzoek zijn de verbanden voor iedereen duidelijker geworden. Dit inzicht zorgt ervoor dat we beter weten waar mogelijke kansen en kwetsbaarheden zitten. Met deze feiten en de cijfers op tafel kunnen we weloverwogen kiezen waar we de komende 20 jaar aan moeten werken. Een trend over de afgelopen 20 jaar verander je weliswaar niet met één druk op de knop, maar het onderzoeksrapport biedt de inzichten en aanknopingspunten om de trend te veranderen.'

Stand van zaken

Op 8 en 15 september debatteerde de gemeenteraad over het ambtelijk advies over Zoetermeer 2040.

Wilt u meer weten over de Staat van Zoetermeer?

Documenten

Alle documenten zijn in pdf-formaat.

Zie ook

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • dinsdag 27 april
  • woensdag 5 mei
  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei