Windenergie en zonnestroom in Zoetermeer (RES)

Home > Inwoners > Windenergie en zonnestroom in Zoetermeer (RES)

Windenergie en zonnestroom in Zoetermeer (RES)

Iedere gemeente in Nederland moet vóór 2030 een bijdrage leveren aan de doelstellingen voor duurzame energieopwekking uit het landelijke Klimaatakkoord. Dit geldt ook voor Zoetermeer.

De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden en wenselijkheid van windenergie en zonnestroom in Zoetermeer, binnen en buiten de stad. Dit onderzoek vindt u bij de te downloaden documenten onderaan deze pagina.

Het college van burgemeester en wethouders ziet vooral kansen in zonnepanelen op grote en kleine daken, parkeerplaatsen en geluidschermen. Meer windenergie vindt het college onwenselijk. Het groene buitengebied van Zoetermeer is niet geschikt als locatie voor windenergie en ongeschikt voor zonnevelden. Het groen versterkt de woonaantrekkelijkheid, het landschap en de biodiversiteit van Zoetermeer.

Zonnevelden op 3 locaties

Het college wil wel onderzoeken of het haalbaar is om zonnevelden te realiseren aan de Roeleveenseweg, Slootweg en baggerdepot Oosterheem.

Regionale Energiestrategie (RES)

De voorstellen vormen de mogelijke Zoetermeerse bijdrage aan de regionale energiestrategie (RES). In het Klimaatakkoord sprak het Rijk met gemeenten af dat zij op het land 35 TWh (terrawattuur) aan duurzame energie moeten opwekken. Dit moet vóór 2030 zijn gerealiseerd. Nederland is verdeeld in RES-regio's. Zoetermeer zit in de regio Rotterdam Den Haag. Elke regio geeft aan wat zij kan bijdragen aan de landelijke doelstelling.

Participatie: uw mening en ideeën

Via doemee.zoetermeer.nl kon u van 20 november tot en met 3 december 2020 uw mening en ideeën over de voorstellen van de gemeente delen.

De opmerkingen uit de participatie verwerkt de gemeente in het definitieve voorstel voor de Zoetermeerse bijdrage aan de RES. Hier vindt u het eindverslag van de participatie (pdf).

Vervolg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 december 2020 besloten over het voorstel. Dit ligt nu bij de gemeenteraad met het verzoek dit in januari 2021 te behandelen.

De volgende stap is om het voorstel van Zoetermeer als 'aanbod' te doen aan de regio. Dit is dan de Zoetermeerse bijdrage aan de Regionale energiestrategie Rotterdam Den Haag; de zogeheten RES 1.0. De regio heeft deze naar verwachting eind maart 2021 klaar.

Daarnaast neemt de gemeente het voorstel voor de RES mee in de gemeentelijke Omgevingsvisie die wij in 2021 gaan maken.

Gemeenteraad

Ook de gemeenteraad heeft meningen van inwoners gevraagd over de Regionale Energiestrategie. Op woensdag 8 juli 2020 is hiervoor een digitale inwonersavond over de concept Regionale Energiestrategie georganiseerd. Tijdens deze avond konden inwoners hun ideeën bespreken met andere inwoners en leden van de gemeenteraad. Ook kregen zij een toelichting op het proces tot nu toe. Hieronder kunt u de digitale inwonersavond terugkijken. In de raadsvergadering van 21 september 2020 heeft de raad een besluit genomen over de concept RES. Daarbij is een aantal amendementen en moties aangenomen.

Vragen?

Heeft u een vraag of opmerking over de Regionale energiestrategie? Stuur een e-mail naar energieloket@zoetermeer.nl.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.