Wijkgebonden handhaven in Oosterheem

Home > Inwoners > Wijkgebonden handhaven in Oosterheem

Wijkgebonden handhaven in Oosterheem

Onderzoek naar mogelijke fraude in Oosterheem

De gemeente gaat de komende maanden met andere organisaties in enkele woonbuurten in Oosterheem onderzoeken of daar sprake is van een of meerdere vormen van fraude. De organisaties maken hierbij gebruik van elkaars gegevens en van informatie van bewoners en ondernemers.

Organisaties

De organisaties waarmee de gemeente samenwerkt, zijn: het RCF Kenniscentrum Handhaving, de politie, de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Ook private partners zoals de woningcorporaties en Stedin sluiten aan en leveren een aandeel.

Oosterheem

Deze actie is een vervolg op de pilot Wijkgericht Handhaven Meerzicht in 2012. Nu is voor Oosterheem gekozen. Uit gegevens van de deelnemende organisaties blijkt in de gekozen woonbuurten relatief veel sociale problematiek voor te komen. De sociale controle is er lager dan in andere buurten in Zoetermeer en ook hebben inwoners bij de samenstelling van het Wijkontwikkelingsplan Oosterheem te kennen gegeven dat ze meer naleving van de regels willen.

Leefbaarheid

Oosterheem is een prettige wijk om in te wonen en de gemeente doet er veel aan om dat zo te houden. Helaas zijn er mensen die zich niet aan de spelregels houden en er daardoor voor zorgen dat Oosterheem minder prettig wonen is voor anderen.

Een buurt is niet alleen goed leefbaar, omdat de straten schoon zijn en inwoners zich er veilig voelen. Ook wat de mensen in hun eigen huis doen, telt mee. Als zij bijvoorbeeld hun inkomsten verkeerd opgeven bij de belastingdienst of een wietplantage hebben op zolder, dan hebben anderen daar last van. Dat belastinggeld bijvoorbeeld is nodig, om gemeenschappelijke voorzieningen van te betalen.

Onderzoek

De meeste bewoners houden zich gewoon aan de regels en daardoor is de kans groot dat ze nauwelijks merken dat er een onderzoek wordt ingesteld. De deelnemende organisaties controleren achter de schermen gegevens van de inwoners en bedrijven en kijken naar onder meer de gezinssamenstelling, het soort inkomen, energieverbruik, overlastmeldingen, studiefinanciering, illegale onderhuur, overbewoning, arbeidsuitbuiting en mensenhandel. Als het onderzoek tot vragen leidt, worden de betreffende bewoners om nadere uitleg gevraagd. Indien fraude ontdekt wordt, dan wordt dit rechtgezet. Dit kan betekenen dat uitkeringen stopgezet worden of geld teruggevorderd wordt.

Voorbeeld

Een voorbeeld. In een huis wonen drie mensen, maar zij blijken voor wel twaalf mensen energie en water te gebruiken. In dat geval willen de onderzoekers weten hoe dat komt.

Zorgwekkende situaties

De onderzoekers kunnen zorgwekkende situaties tegenkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om eenzaamheid, vervuiling of armoede. Zo nodig verwijzen ze door naar hulpverleningsinstanties. Ook onderzoeken ze of mensen misschien in aanmerking komen voor bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag, bijzondere bijstand of andere regelingen.

Opzet

Als blijkt dat gegevens niet kloppen, wil dat niet zeggen dat er opzet in het spel is. Veel regels en formulieren zijn ingewikkeld, waardoor mensen fouten kunnen maken. Wie twijfelt, kan advies vragen. Bijvoorbeeld bij de contactpersoon van het UWV of bij de belastingdienst bij vragen over de aangifte.

Aankondiging

De inwoners van de uitgekozen buurten krijgen van tevoren een brief van de gemeente waarin de actie wordt aangekondigd. Zo kunnen ze hun zaken op orde brengen als dat nodig zou zijn. Of ze kunnen zelf (laten) controleren of ze volgens de regels handelen. De (sociale) wetgeving is ingewikkeld, waardoor mensen niet met opzet bijvoorbeeld verkeerde informatie doorgeven. Het doel van de actie is het tegengaan van misbruik van gemeenschapsgeld en niet het betrappen van zoveel mogelijk overtreders.

Wijkcoach

Bewoners die hun situatie met iemand vanuit de hulpverlening willen bespreken, kunnen contact opnemen met de wijkcoach van Kwadraad. Hij behandelt alle gesprekken vertrouwelijk en vertelt niets door aan de gemeente. De wijkcoach in Oosterheem is Alexander Harfterkamp, telefoon 088-900 4000 of a.harfterkamp@kwadraad.nl.

Te downloaden