Wat zijn geen Wmo-hulpmiddelen?

Home > Inwoners > Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) > Wat zijn geen Wmo-hulpmiddelen?

Wat zijn geen Wmo-hulpmiddelen?

Voor onderstaande hulpmiddelen kunt u géén melding doen bij de gemeente:

Bril
Deze kunt u zelf kopen. Bent u aanvullend verzekerd? Dan krijgt u mogelijk een deel van de kosten vergoed. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekering.

Hoog-laag bed
Hiervoor neemt u contact op met uw zorgverzekering.

Hulpmiddelen die tijdelijk geleend kunnen worden van de thuiszorgwinkel
Bijvoorbeeld: een bedverhoger, een po-stoel, krukken, douche-stoel.

Dit kunt u zelf regelen bij een thuiszorgwinkel.

Korset
Deze kunt u zelf kopen. Bent u aanvullend verzekerd? Dan krijgt u mogelijk een deel van de kosten vergoed. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekering.

Medische kosten
Deze moet u zelf betalen. Bent u aanvullend verzekerd? Dan krijgt u mogelijk een deel van de kosten vergoed. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekering.

Orthesen / prothesen
Deze kunt u zelf kopen. Bent u aanvullend verzekerd? Dan krijgt u mogelijk een deel van de kosten vergoed. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekering.

Revalidatie
Hiervoor neemt u contact op met uw zorgverzekering.

Rollator
Deze kunt u zelf kopen. Bent u aanvullend verzekerd? Dan krijgt u mogelijk een deel van de kosten vergoed. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekering.

Verhoogde toiletpot
Deze kunt u zelf kopen. Bent u aanvullend verzekerd? Dan krijgt u mogelijk een deel van de kosten vergoed. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekering.

Verpleging aan thuis
Hiervoor neemt u contact op met uw zorgverzekering.

Wandbeugels
Deze kunt u zelf kopen. Bent u aanvullend verzekerd? Dan krijgt u mogelijk een deel van de kosten vergoed. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekering.

Wandelstok
Deze kunt u zelf kopen. Bent u aanvullend verzekerd? Dan krijgt u mogelijk een deel van de kosten vergoed. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekering.

(Warme) maaltijdservice
Dit kunt u zelf regelen. Bijvoorbeeld via Apetito of Palet Welzijn. U kunt ook kijken op de Zoetermeerwijzer voor aanbieders van maaltijden.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.