Toezicht

Toezicht

De GGD Haaglanden houdt toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen van aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft gesloten. De toezichthouder bezoekt de gecontracteerde aanbieders, verzamelt gegevens, beoordeelt de kwaliteit en geeft adviezen ter verbetering. Klanten die gebruik maken van een Wmo-voorziening kunnen een melding doen bij de GGD Haaglanden.
Meer over het doen van een melding