Beleid

Beleid

De gemeente heeft een beleidsplan, geschreven met de naam 'Zorg voor elkaar in Zoetermeer'. Hierin staat hoe de gemeente omgaat met de nieuwe taken die uit de AWBZ naar de Wmo komen. De keuzes die in het beleidsplan staan, zijn uitgewerkt in de Wmo-verordening. Deze verordening geeft regels over wat wel en wat niet onder de Wmo valt. Ook bevat de verordening regels over bijvoorbeeld eigen bijdragen, inspraak en klachtenbehandeling.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.