Vergaderingen stadsbouwmeester en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Home > Inwoners > Welstand > Vergaderingen stadsbouwmeester en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Vergaderingen stadsbouwmeester en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Met ingang van 1 oktober 2020 vinden de openbare vergaderingen van de stadsbouwmeester en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit plaats zonder bezoekers. Hiermee volgen we de Rijks- en gemeentelijke richtlijnen voor vergaderingen en samenkomsten op. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, worden de vergaderingen via een video-conferentie gehouden. Planindieners en ontwerpers ontvangen hierover tijdig bericht.

Spreekrecht

Bent u belanghebbende en wilt u de vergadering van de stadsbouwmeester of Commissie Ruimtelijke Kwaliteit digitaal bijwonen of gebruik maken van uw spreekrecht? Neemt u dan contact op via e-mailadres welstandinfo@zoetermeer.nl. Dan zoeken wij samen met u naar een passende manier om hier invulling aan te geven in deze bijzondere tijden.

Een schriftelijke verklaring kan tot uiterlijk 2 dagen voor de vergadering ingestuurd worden via e-mail: welstandinfo@zoetermeer.nl. Uw verklaring wordt dan in de vergadering voorgelezen en door de stadsbouwmeester of de commissie meegenomen in de oordeelsvorming over een bouwplan.

Bijwonen video-conferentie

Insprekers en belanghebbenden kunnen de vergadering van de stadsbouwmeester of de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit digitaal bijwonen. Dit is wel afhankelijk van de technische mogelijkheden. Voor het digitaal bijwonen van de vergadering kunt u zich uiterlijk 2 dagen voor de vergadering aanmelden door een e-mail te sturen naar welstandinfo@zoetermeer.nl.

Vragen

Voor vragen en alle overige correspondentie met de stadsbouwmeester en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kunt u contact opnemen met het secretariaat via: welstandinfo@zoetermeer.nl.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.