Welstand

Home > Inwoners > Welstand

Welstand

 • Aangepaste vergaderingen stadsbouwmeester en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

  Met ingang van 18 maart 2020 vinden de openbare vergaderingen van de stadsbouwmeester en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit plaats zonder bezoekers. Hiermee volgen we de Rijks- en gemeentelijke richtlijnen voor vergaderingen en samenkomsten op. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, worden de vergaderingen via een video-conferentie gehouden. Planindieners en ontwerpers ontvangen hierover tijdig bericht.

  Lees meer
 • Vergaderingen stadsbouwmeester

  Hier vindt u de agenda's en verslagen van de vergaderingen van de stadsbouwmeester van het lopende jaar. De exacte plek van de vergadering wisselt en staat daarom in de agenda. De vergaderingen vinden doorgaans plaats in het Stadhuis-Forum.
  Naar agenda's en verslagen stadsbouwmeester

 • Vergaderingen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

  Hier vindt u de agenda's en verslagen van de vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het lopende jaar. De exacte plek van de vergadering wisselt en staat daarom in de agenda. De vergaderingen vinden doorgaans plaats op een dinsdag.
  Naar agenda's en verslagen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

 • Stadsbouwmeester

  Johan Roelofs
   

  Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

  • Johan Roelofs, stadsbouwmeester en voorzitter
  • Michiel Enderman, erfgoeddeskundige en plaatsvervangend voorzitter
  • Marjolein Peters, stedenbouwkundige
  • Jan Maurits van Linge, landschapsarchitect
  • Willem Hein Schenk, architect


  Secretariaat

  • Margriet Panman, secretaris stadsbouwmeester
  • Lucienne Batenburg, secretaris Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
  • Nikky van Vught, ambtelijke ondersteuning Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en stadsbouwmeester
  • Anneke van Dijk, ambtelijke ondersteuning Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en stadsbouwmeester
 • Welstandsnota Zoetermeer

  In de Welstandsnota staan de criteria waarop de stadsbouwmeester zijn adviezen baseert. Er worden in de nota drie niveau's onderscheiden die aan een gebied kunnen worden toegekend: luw, regulier en intensief. Naar gelang het niveau hoger is, zijn er meer criteria. De welstandsniveau's en de criteria staan op bladzijde B-1 en B-2 van de Welstandsnota.


 • Jaarverslag

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.