Welstand

Home > Inwoners > Welstand

Welstand

 • Vergaderingen stadsbouwmeester en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

  De stadsbouwmeester vergadert elke week op donderdag. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert op afroep. De vergaderingen van de stadsbouwmeester en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn openbaar. Iedereen kan ze bijwonen.

  Lees meer
 • Vergaderingen stadsbouwmeester

  Hier vindt u de agenda's en verslagen van de vergaderingen van de stadsbouwmeester van het lopende jaar. De exacte plek van de vergadering wisselt en staat daarom in de agenda. De vergaderingen vinden doorgaans plaats in het Stadhuis-Forum.

 • Vergaderingen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

  Hier vindt u de agenda's en verslagen van de vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het lopende jaar. De exacte plek van de vergadering wisselt en staat daarom in de agenda. De vergaderingen vinden doorgaans plaats op een dinsdag.

 • Stadsbouwmeester

  Johan Roelofs
   

  Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

  • Johan Roelofs, stadsbouwmeester en voorzitter
  • Michiel Enderman, erfgoeddeskundige en plaatsvervangend voorzitter
  • Marjolein Peters, stedenbouwkundige
  • Jan Maurits van Linge, landschapsarchitect
  • Willem Hein Schenk, architect


  Secretariaat

  • Margriet Panman, secretaris stadsbouwmeester
  • Margriet Panman, secretaris Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
  • Nikky van Vught, ambtelijke ondersteuning Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en stadsbouwmeester
  • Anneke van Dijk, ambtelijke ondersteuning Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en stadsbouwmeester
 • Welstandsnota Zoetermeer

  In de Welstandsnota staan de criteria waarop de stadsbouwmeester zijn adviezen baseert. Er worden in de nota drie niveau's onderscheiden die aan een gebied kunnen worden toegekend: luw, regulier en intensief. Naar gelang het niveau hoger is, zijn er meer criteria. De welstandsniveau's en de criteria staan op bladzijde B-1 en B-2 van de Welstandsnota.

 • Beeldkwaliteitsplannen

  Naast de welstandsnota zijn voor delen van Zoetermeer beeldkwaliteitsplannen vastgesteld. Deze beeldkwaliteitsplannen bevatten ook criteria waarop de stadsbouwmeester zijn adviezen baseert. Die criteria zijn alleen geldig voor het gebied waarvoor het betreffende beeldkwaliteitsplan is vastgesteld. 

 • Jaarverslag

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.