Week tegen eenzaamheid

Home > Inwoners > Week tegen eenzaamheid

Week tegen eenzaamheid

Donderdag 21 september tot en met zondag 1 oktober

Zoetermeer in het teken van het Kom Erbij! Festival

Meer dan een miljoen mensen in Nederland voelen zich eenzaam. Ook in Zoetermeer zijn er inwoners, zowel jong als oud, die zich eenzaam voelen. Met het Kom Erbij! Festival willen we hen betrekken bij diverse activiteiten.

Programma

logo Kom erbij! Festival

Dit festival is onderdeel van de landelijke Week tegen de Eenzaamheid, die van donderdag 21 september tot en met zondag 1 oktober wordt gehouden. Allerlei organisaties hebben deze week inspirerende, educatieve, culturele en ontspannende activiteiten op hun agenda staan, bedoeld voor alle Zoetermeerders die erbij willen zijn en andere Zoetermeerders willen ontmoeten.

Zoetermeer is een van de steden die op kop loopt als het gaat om aandacht rondom het onderwerp Eenzaamheid. Lokale organisaties hebben zich samen met de gemeente verenigd in het Open Platform tegen Eenzaamheid Zoetermeer (OPEZ), waarbij ook individuele burgers betrokken zijn.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een gevoel dat iedereen kan hebben. Het maakt niet uit of je jong of oud bent, arm of rijk, gezond of ziek. Mensen die in een gezin wonen, hebben er net zo goed last van als mensen die alleen wonen. Het kan kort duren en je sterker achterlaten. Maar eenzaamheid kan ook lang duren en uitzichtloos lijken en gevolgen hebben voor je gezondheid. Lees op www.zoetermeerwijzer.nl of www.samentegeneenzaamheid.nl meer over eenzaamheid.

Eenzaamheid doorbreken

In de Week tegen eenzaamheid vragen de gemeente en de deelnemende organisaties extra aandacht voor eenzame stadsgenoten. Ook bieden ze mogelijkheden om eenzaamheid te doorbreken. Wie de deur uitkomt en dingen onderneemt, komt andere mensen tegen en kan zo uiteindelijk meer plezier in het leven krijgen. Voor veel van de activiteiten hoeven de bezoekers zich niet van tevoren aan te melden én veel van die activiteiten zijn gratis.

Achtergrond

De themaweek is een initiatief van zes landelijke zorg- en welzijnsorganisaties die zich hebben verenigd in Coalitie Erbij. Zij willen hiermee oprukkende eenzaamheid een halt toe roepen en het onderwerp meer bekendheid geven. Kijk voor meer informatie op www.eenzaam.nl.

Geschiedenis

De PvdA heeft een aantal jaar geleden een initiatiefvoorstel ingediend voor een actieplan Eenzaamheid. Het gemeentebestuur heeft dit opgepakt en dat heeft geleid tot een actieplan waarmee gedurende drie jaar extra aandacht aan eenzaamheid is besteed. Na die drie jaar is die aandacht niet verflauwd, want eenzaamheid is een taai probleem. Gemeente en welzijnsorganisaties in Zoetermeer werken daarom eendrachtig samen om eenzaamheid onder de inwoners te voorkomen en te bestrijden.

Programma