Vrij inzetbare voorzieningen (informatie voor professionals)

Home > Inwoners > Vrij inzetbare voorzieningen (informatie voor professionals)

Vrij inzetbare voorzieningen (informatie voor professionals)

Wat zijn vrij inzetbare voorzieningen?

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor een aantal Wmo-taken, waaronder begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer) en kortdurend verblijf. De gemeente Zoetermeer heeft enkele nieuwe voorzieningen als vrij inzetbaar aangewezen. Dit betekent dat inwoners toegang tot deze voorzieningen kunnen krijgen via een lichte toets door de dienstverlener maar zonder verleningsbesluit van de gemeente.

Het doel is om:

  • een snellere inzet van deze voorzieningen mogelijk te maken
  • ruimte te geven aan professionals
  • meer mogelijkheden te creëren voor dienstverleners om samen nieuwe arrangementen te ontwikkelen

Het verschil tussen vrij inzetbare voorzieningen, algemene en maatwerkvoorzieningen is de manier van toegang.

Maatwerkvoorziening: toegankelijk met een verleningsbesluit van de gemeente. Hieronder vallen individuele begeleiding, arbeidsmatige dagbesteding (groepsbegeleiding), kortdurend verblijf en vervoer.

Vrij inzetbare voorziening: toegankelijk door middel van een lichte toegangstoets door de dienstverlener. Hieronder vallen recreatieve dagbesteding, kortdurende individuele begeleiding, zorgcoördinatie en waakvlamcontact.

Algemene voorziening: vrij toegankelijk voor iedere inwoner van Zoetermeer die een steuntje in de rug nodig heeft, zoals het algemeen maatschappelijk werk en het welzijnswerk.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • dinsdag 27 april
  • woensdag 5 mei
  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei