Vragen en antwoorden sporten vanaf 1 juli

Home > Inwoners > Vragen en antwoorden sporten vanaf 1 juli

Vragen en antwoorden sporten vanaf 1 juli

Deze informatie is aangepast op 25 juni, in afwachting van het landelijk protocol. Daarna kunnen nog kleine wijzigingen volgen.


We mogen allemaal (van jong tot oud) weer gaan sporten, wat zijn de spelregels?

 • Per 1 juli zijn alle binnen- en buitensporten weer mogelijk. Ruimtes voor binnensport, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Een volledig overzicht van de richtlijnen vindt u op de websites van: NOC*NSF, Rijksoverheid en de sportbonden.

Mogen er weer wedstrijden worden georganiseerd?

 • Ja, per 1 juli zijn wedstrijden weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.
 • Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen.

Mogen sportscholen ook weer open?

 • Ja, sportscholen mogen weer open.
 • Sportscholen werken waar mogelijk met een reservering- of registratiesysteem.
 • Spreid sporters door ruimere openingstijden en zorg voor een planning, zodat er altijd zo min mogelijk contact tussen de groepen/lessen is.
 • Voor binnenruimtes gelden extra RIVM-maatregelen op het gebied van hygiëne en ventilatie.
 • Controleer of de sportlocatie continue wordt geventileerd (géén recirculatie!) en zet indien nodig en mogelijk ramen/deuren open. Zet ventilatie indien mogelijk hoger dan normaal en laat deze langer doordraaien dan normaal.
 • Volg de richtlijnen van de beheerder/eigenaar van de ruimte.
 • De gemeentelijke sportruimtes zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast op deze richtlijnen.
 • Verder zijn de basisregels:
  • Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen.
  • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
  • Probeer drukte te vermijden.
  • Was vaak uw handen.
  • Er is een protocol beschikbaar voor sportscholen.

Mogen zowel kinderen als volwassenen die geen lid zijn van een club ook in de sportruimtes sporten?

 • Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging.
 • Het kabinet heeft opgeroepen om ook mensen te ontvangen die geen lid zijn. Het verschilt per sportaanbieder of dit ook mogelijk is.
 • U kunt zich dan melden bij de sportaanbieder om te zien welke mogelijkheden er voor u zijn. NOC*NSF en de sportbonden laten via hun websites weten hoe het sporten op een veilige manier kan.

Ik rijd met de auto. Zijn er uitzonderingen voor het vervoeren van mensen die niet tot mijn huishouden horen?

 • Ja, je mag weer met meer mensen in je auto die niet tot hetzelfde huishouden horen.
 • Zo kunt u meerdere kinderen afzetten bij de sportvereniging.
 • Mondkapjes worden geadviseerd bij volwassenen als u niet uit 1 huishouden komt.

Mogen sportkantines open?

 • Ja, per 1 juli mogen ook de sportkantines weer open.
 • Hier gelden dezelfde richtlijnen die op dit moment ook voor de reguliere horeca gelden.
 • Ook hier geldt de afstand van 1,5 meter voor alle aanwezigen. Behalve voor mensen die uit 1 huishouden komen;
  • Laat alle aanwezigen bij binnenkomst hun handen wassen en/of desinfecteren.
  • Een gezondheidscheck en reservering geldt vanaf 100 personen.
  • Ook een eventueel aanwezig terras mag weer open.
  • Maak zoveel mogelijk gebruik van contactloos betalen.
  • Maak regelmatig schoon. Medewerkers wassen minimaal elke 30 minuten hun handen en contactoppervlakken worden minimaal ieder uur schoongemaakt.

Mogen de sanitaire voorzieningen gebruikt worden door bezoekers?

 • Alle gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen weer gebruikt worden. Dit geldt ook voor de sportverenigingen.
 • Het advies geeft aan dat een hogere luchtvochtigheid in douches waarschijnlijk niet leidt tot een verspreiding van het coronavirus waarmee het beleid om 1,5 meter afstand te houden afdoende is in gemeenschappelijke douche-, was-, en toiletvoorzieningen.
 • Sportverenigingen zijn vrij in de keuze of ze dit willen of niet.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.