Kinderen - Wat is ouderlijk gezag?

Home > Inwoners > Vraag en antwoord > Kinderen - Wat is ouderlijk gezag?

Kinderen - Wat is ouderlijk gezag?

Antwoord:

Ouderlijk gezag betekent dat u als ouder(s) beslissingen mag nemen over het opvoeden en verzorgen van een minderjarig kind. Daarnaast bent u de wettelijke vertegenwoordiger van het kind.

Kijk voor meer informatie over rechten en plichten bij ouderlijk gezag op de website van de Rijksoverheid > ouderlijk gezag en voogdij.

Verwijzingen:

Stuur door
Stuur door

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.