Kinderen - Wat is ouderlijk gezag?

Home > Inwoners > Vraag en antwoord > Kinderen - Wat is ouderlijk gezag?

Kinderen - Wat is ouderlijk gezag?

Antwoord:

Ouderlijk gezag betekent dat de ouder(s) beslissingen mogen nemen over de opvoeding en de verzorging van het minderjarig kind. Daarnaast mag de ouder het vermogen beheren en rechtshandelingen verrichten uit naam van het minderjarige kind.

Op de website van de rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over de rechten en plichten van het ouderlijk gezag.

Laatst gewijzigd

25-08-2016

Verwijzingen:

Stuur door