Belasting - Hoe kan ik een betalingsregeling treffen met de gemeente?

Home > Inwoners > Vraag en antwoord > Belasting - Hoe kan ik een betalingsregeling treffen met de gemeente?

Belasting - Hoe kan ik een betalingsregeling treffen met de gemeente?

Antwoord:

Als u geld moet (terug)betalen aan de gemeente, dan kunt u in sommige gevallen een betalingsregeling treffen.

Wat moet ik doen?

U stuurt een schriftelijk verzoek met bewijsstukken naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Belastingen
Postbus 15
2700 AA  ZOETERMEER

In uw verzoek moet staan:

  • Naam- en adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Voor welke aanslag(en) u een regeling wilt treffen
  • Betalingsvoorstel

U stuurt bewijsstukken mee van:

  • Maandelijkse inkomsten
  • Vermogen
  • Huur- of hypotheek.
  • Ziektekostenverzekering.

Afhandeling

Als de gemeente akkoord gaat met uw voorstel dan ontvangt u schriftelijk bericht.

Als de gemeente niet akkoord gaat met uw voorstel dan wordt met u contact opgenomen om afspraken te maken over een betalingsregeling.

Kwijtschelding

Als u het openstaande bedrag niet kunt betalen, dan kunt u mogelijk kwijtschelding aanvragen.

Laatst gewijzigd

04-07-2017

Stuur door