Belasting - Hoe kan ik een betalingsregeling treffen met de gemeente?

Home > Inwoners > Vraag en antwoord > Belasting - Hoe kan ik een betalingsregeling treffen met de gemeente?

Belasting - Hoe kan ik een betalingsregeling treffen met de gemeente?

Antwoord:

Moet u geld betalen aan de gemeente en lukt het u niet het bedrag in 1x te betalen? In sommige gevallen kunt u een betalingsregeling treffen.

Als u het bedrag niet kunt betalen dan kunt u mogelijk kwijtschelding aanvragen. Kijk in het product Belastingen en heffingen, kwijtschelding voor meer informatie.

Wat moet ik doen?

U stuurt een brief met een voorstel tot betaling naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Belastingen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

In uw voorstel moet staan:

  • naam- en adresgegevens
  • telefoonnummer
  • E-mailadres
  • voor welke aanslag(en) u een regeling wilt treffen
  • een voorstel tot betaling

Let op!
Is de incasso door ons uit handen gegeven aan onze deurwaarder GGN? Dan moet u met de deurwaarder een betalingsregeling treffen. De contactgegevens kunt u vinden op de website van GGN.

Afhandeling

U krijgt een brief waarin staat of uw voorstel wel of niet akkoord is.

Stuur door
Stuur door

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.