Belasting - Wat moet ik doen als ik te laat ben met betalen en/of ik het bedrag niet in één keer kan betalen?

Home > Inwoners > Vraag en antwoord > Belasting - Wat moet ik doen als ik te laat ben met betalen en/of ik het bedrag niet in één keer kan betalen?

Belasting - Wat moet ik doen als ik te laat ben met betalen en/of ik het bedrag niet in één keer kan betalen?

Antwoord:

Als de betalingstermijn van de aanslag nog niet voorbij is, dan kunt u een machtiging voor automatische incasso geven.

Kunt u het bedrag niet in 1x betalen? Is de betalingstermijn voorbij? Of is de automatische incasso ingetrokken?

Dan kunt u per brief een betalingsregeling vragen. U stuurt de brief met voorstel tot betaling naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Belastingen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

De gemeente gaat wel of niet akkoord met de voorgestelde regeling.

Heeft u een dwangbevel ontvangen?

Dan moet u het verzoek voor een betalingsregeling sturen naar onze deurwaarder GGN. De contactgegevens van GGN vindt u op www.ggn.nl.

Kwijtschelding

Als u het openstaande bedrag niet kunt betalen, dan kunt u misschien kwijtschelding vragen. Of u kwijtschelding krijgt, is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie. Kijk voor meer informatie in het product Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Stuur door
Stuur door

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.