Belasting - Wat moet ik doen als ik te laat ben met betalen en/of ik het bedrag niet in één keer kan betalen?

Home > Inwoners > Vraag en antwoord > Belasting - Wat moet ik doen als ik te laat ben met betalen en/of ik het bedrag niet in één keer kan betalen?

Belasting - Wat moet ik doen als ik te laat ben met betalen en/of ik het bedrag niet in één keer kan betalen?

Antwoord:

Als de betalingstermijn voor het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen nog niet is verstreken, dan kunt u een machtiging voor automatische incasso afgeven.

Kunt u het bedrag niet in één keer betalen, óf is de betalingstermijn verstreken, óf is de automatische incasso door de gemeente ingetrokken?

Dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen om een betalingsregeling te treffen.

U stuurt uw verzoek naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Belastingen
Postbus 15
2700 AA  ZOETERMEER

Of de gemeente akkoord gaat met een betalingsregeling hangt af van:

  • Uw inkomen, uitgaven en vermogen.
  • Of u in het verleden nalatig bent geweest met het nakomen van (betalings-)afspraken

Heeft u een dwangbevel heeft ontvangen?

Dan moet u het verzoek om een betalingsregeling sturen naar onze belastingdeurwaarder.

U stuurt uw verzoek naar:

Cannock Chase
Postbus 199
2260 AD   LEIDSCHENDAM

Kwijtschelding

Als u het openstaande bedrag niet kunt betalen, dan kunt u mogelijk kwijtschelding aanvragen.

Laatst gewijzigd

27-02-2017

Stuur door