Belasting - Verandert mijn aanslag na een verhuizing?

Home > Inwoners > Vraag en antwoord > Belasting - Verandert mijn aanslag na een verhuizing?

Belasting - Verandert mijn aanslag na een verhuizing?

Antwoord:

De aanslag rioolheffing en de onroerende zaakbelasting (OZB) veranderen niet.

De afvalstoffenheffing verandert alleen in onderstaande situaties:

  • U verhuist tijdens het jaar naar een andere woonplaats dan Zoetermeer.
  • U trekt bij iemand in die op dat adres al een belastingaanslag heeft gehad.
Stuur door
Stuur door

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.