Belasting - Mijn man/vrouw is overleden. Waarom krijg ik nu een aanslag gemeentelijke belastingen op mijn naam terwijl alles al betaald was?

Home > Inwoners > Vraag en antwoord > Belasting - Mijn man/vrouw is overleden. Waarom krijg ik nu een aanslag gemeentelijke belastingen op mijn naam terwijl alles al betaald was?

Belasting - Mijn man/vrouw is overleden. Waarom krijg ik nu een aanslag gemeentelijke belastingen op mijn naam terwijl alles al betaald was?

Antwoord:

Als de belastingaanslag op naam van uw overleden echtgenoot/echtgenote stond, dan vindt een verrekening plaats. Uw man/vrouw was immers de belastingplichtige. U bent nu de hoofdbewoner en daarmee belastingplichtig. U ontvangt daarom nu een belastingaanslag voor het resterende deel van het jaar.

Mocht de volledige aanslag al betaald zijn, dan ontvangt u een deel terug waarmee u de nieuwe aanslag kunt betalen. Let op! Het bedrag wordt overgemaakt naar het rekeningnummer waarvan is betaald.

Stuur door
Stuur door

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.