Belasting - Hoe kan ik een betalingsregeling treffen met de gemeente?

Home > Inwoners > Vraag en antwoord > Belasting - Hoe kan ik een betalingsregeling treffen met de gemeente?

Belasting - Hoe kan ik een betalingsregeling treffen met de gemeente?

Antwoord:

Moet u geld (terug)betalen aan de gemeente? In sommige gevallen kunt u een betalingsregeling treffen.

Wat moet ik doen?

U stuurt een brief met een voorstel tot betaling en bewijsstukken naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Belastingen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

In uw voorstel moet staan:

  • naam- en adresgegevens
  • telefoonnummer
  • E-mailadres
  • voor welke aanslag(en) u een regeling wilt treffen
  • een voorstel tot betaling

U stuurt bewijsstukken mee van:

  • maandelijkse inkomsten
  • vermogen
  • huur- of hypotheek.
  • ziektekostenverzekering

Let op! 
Is de incasso door ons uit handen gegeven aan onze deurwaarder Invoned (Invorderingskantoor Nederland)? Dan moet u met de deurwaarder een betalingsregeling treffen. De contactgegevens kunt u vinden op de website: www.invoned.nl 

Afhandeling

U krijgt een brief waarin staat of uw voorstel wel of niet akkoord is.

Kwijtschelding

Als u het openstaande bedrag niet kunt betalen, dan kunt u mogelijk kwijtschelding aanvragen.

Stuur door
Stuur door