Visie Binnenstad 2040 in concept klaar

Home > Inwoners > Visie Binnenstad 2040 in concept klaar

Visie Binnenstad 2040 in concept klaar

De binnenstad staat voor nieuwe uitdagingen door onder meer de opgave om woningen toe te voegen, de concurrentie met de regio als het gaat om wonen en winkelen, maar ook door de sociaal-economische positie van Zoetermeer.

Een geactualiseerde visie op de ontwikkeling van de binnenstad is daarom noodzakelijk. De binnenstad is er om te winkelen, wonen, werken, verblijven. Het gaat niet alleen om het stapelen van stenen, het toevoegen van woningen in de binnenstad, maar ook om het realiseren van een hogere kwaliteit voor de binnenstad. 

Wat willen we bereiken?

Het resultaat dat we willen zien is een binnenstad met hoogwaardige stedelijke woonmilieus, in het oog springende architectuur, een breed aanbod van maatschappelijke en culturele voorzieningen, een levendig straatbeeld, een veilige, mooie en prettige openbare ruimte en groen. Er worden tenminste 2.000 woningen toegevoegd. Ook is er meer ruimte voor de fietser en de voetganger. Deze ambitie verwoorden we in de concept Visie Binnenstad 2040.    

Samenspraak

poster Ja hoor, ik denk mee over de binnenstadDe vorige Visie Binnenstad dateert uit 2012. In 2018 heeft de gemeente ideeën, voorstellen en wensen verzameld tijdens bijeenkomsten en via het online platform Doe mee om een geactualiseerde Visie op de Binnenstad op te stellen. Ook zijn er diverse ruimtelijke studies verricht die als input zijn verwerkt in de conceptvisie. Van 8 tot en met 23 juni 2020 kon u via Doe Mee Zoetermeer uw reactie achter laten op de concept Visie. De opmerkingen zijn gebundeld in een Eindverslag samenspraak. Dit weegt de gemeenteraad mee in de besluitvorming over de definitieve visie.

Naar de gemeenteraad

In juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de concept Visie binnenstad naar de gemeenteraad gestuurd. U kunt deze hieronder vinden bij 'Te downloaden'.

Kijk voor meer informatie op doemee.zoetermeer.nl

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.